När det kommer till film- och tv-industrin är den juridiska delen oerhört komplicerad. Vissa filmer får till exempel inte visas i vissa länder före ett visst datum och vissa tv-serier måste först säljas till världens alla tv-stationer innan de kan släppas lösa på internet.
Nöjesindustrins ovilja att gå allmänheten till mötes har skapat en explosion i antalet webbtjänster som gör det möjligt att sprida både filmer och tv-serier på internet. Det medium som fått mest uppmärksamhet är inte helt oväntat fildelningssajter. Det finns dock andra metoder som låter dig komma åt amerikanska filmer och tv-serier. Och det är helt lagligt.

Bli en amerikan på nätet

I USA finns det en mängd webbtjänster som är begränsade till de användare som befinner sig inom landets gränser. Ett typiskt exempel är den populära filmtjänsten Hulu.com som erbjuder tv-serier och filmer från de amerikanska tv-bolagen NBC, Fox och ABC.

Befinner du dig utanför USA kan du inte komma åt Hulu.com, eftersom tjänsten arbetat mycket aktivt med att spärra användare utanför landets gränser. Genom att kontrollera besökarnas ip-adresser kan Hulu.com enkelt avgöra var en besökare befinner sig, och på så sätt sätta stopp för eventuella ”utlänningar”.

För att möta efterfrågan på tillgången till Hulu.com och andra tjänster har det dykt upp en rad företag som erbjuder så kallade vpn-tjänster. En vpn-tjänst kan enklast beskrivas som en tunnel mellan din dator och en dator på en annan plats.

Ansluter du din dator till en vpn-tjänst som är baserad i USA så ger din dator intrycket av att den befinner sig på amerikansk mark. Det här sker genom att vpn-tjänsten tilldelar din dator ett amerikanskt ip-nummer när din dator kommer ut ur ”tunneln”.

Självklart är Hulu.com och andra tjänster väl medvetna om att många internetanvändare använder sig av vpn-tjänster för att komma åt tjänsten. Det har resulterat i en katt-och-råtta-lek där Hulu.com svartlistar ip-adresser som kommer från kända vpn-tjänster.

Vpn-tjänsterna har svarat med att komma på nya sätt att tilldela ip-adresser som inte kan associeras med deras vpn-tjänster. Det har gjort att det är väldigt svårt för Hulu.com att särskilja vem som kommer från USA och vem som befinner sig utanför landet.

Kan inte spåras

Vpn-tjänster används till mer än att komma åt webbtjänster som är begränsade till vissa länder. Tack vare nya lagar som ger myndigheterna rätt att spionera på svenska internetanvändare har intresset för vpn-tjänster ökat kraftigt.

Med en vpn-tjänst är det möjligt att bli helt anonym på internet och det går inte att spåra användaren. Det beror på att de flesta vpn-tjänster aldrig sparar någon information om slutanvändaren och den enda information som visas utåt är ip-adressen från vpn-värden. Det går därför inte att koppla samman användarens dator med vpn-värden, och surfandet blir således helt anonymt.
Det här skapat ett problem för de nya övervakningslagarna i Sverige såsom FRA-lagen och Ipredlagen.

Daniel Westman är doktorand i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik. Enligt honom är det inte olagligt att använda vpn-nätverk eller så kallade anonymitetstjänster för att dölja sin identitet eller ip-adress på internet.

”Inte olagligt”

– Det är i sig inte förbjudet att använda dessa typer av tjänster. Däremot kan dessa tjänster givetvis användas även för brottsliga ändamål. Frågan man bör ställa sig är om man kan säkerställa att dessa företag som erbjuder tjänsterna verkligen erbjuder full anonymitet, säger Daniel Westman.

På frågan om det är lagligt att använda en vpn-tjänst för att komma åt innehåll som är begränsat till ett visst land blir det genast lite mer komplicerat. Enligt svensk lag är det inte olagligt att utnyttja en sådan tjänst för att komma åt innehåll i ett annat land, men i det aktuella landet kan lagarna tolkas annorlunda.

– Det finns inget säkert svar på den frågan. Det kan i vissa fall handla om dataintrång om "obehörigen bereder sig tillgång till uppgift som är avsedd för automatiserad behandling". I USA kan det dessutom finnas andra regler som är tillämpliga. I praktiken kan det vara svårt att på rättslig väg komma tillrätta med kringgående av denna typ av accesspärrar, säger Daniel Westman.

Välj rätt vpn-nätverk

Att välja ett vpn-nätverk är inte alltid enkelt. En av nackdelarna med ett vpn-nätverk är att det drar ned hastigheten på din internetkoppling. Eftersom du aldrig har en direkt uppkoppling till de tjänster du besöker så kommer hastigheten alltid att bli lidande.
De svenska företag som erbjuder vpn-tjänster har i regel bättre prestanda då de är baserade i Sverige. Problemet är att de inte erbjuder en amerikansk ip-adress och du kan således inte använda dem för att komma åt tjänster som är begränsade till USA.
I vårt test av vpn-tjänster har vi inte lagt så stor vikt på hastigheter eftersom det påverkas av en mängd faktorer, såsom vilken internetleverantör du har och var du befinner dig.

Det bästa tipset är att du letar efter vpn-tjänster som erbjuder öppet köp eller pengarna tillbaka inom en viss tidsperiod om du inte är nöjd.