Redan när du laddar upp en bild på Flickr kan du välja vilka som ska kunna se den. Det är bara att markera önskat alternativ innan du klickar på knappen Upload Photos and Videos.

Om du inte gör några inställningar blir dina bilder som standard publika, det vill säga vem som helst kan gå in och titta på dem.

Om du skulle ångra dig och inte längre vill att vissa bilder från exempelvis senaste firma­festen ska kunna ses av alla, kan du lyckligtvis ändra inställningarna i efterhand. Du kan ange att bilderna bara ska kunna ses av din familj, dina vänner eller dig själv.

Du kan även göra inställningar för vilka som ska kunna skriva in kommentarer till dina bilder.

Så bestämmer du vilka som får se dina bilder på Flickr


1. LADDA UPP BILDER. När du laddar upp en eller flera bilder till Flickr kommer de som standard att visas för alla. Du kan redan här ange vilka som ska få se bilderna genom att välja önskat alternativ under rubriken Set privacy.


2. AVSLÖJANDE FYRKANT. Under varje bild i din ”fotoström” visas en liten fyrkant. Om fyrkanten är grön innebär det att bilden kan ses av vem som helst. För att ändra inställningarna är det bara att klicka på länken edit.


3. ÄNDRA INSTÄLLNINGAR. Under rubriken Who can see this photo anger du om bara du ska kunna se bilden eller om även dina
vänner och din familj ska kunna titta på den. Du kan få fram fler inställningar genom att klicka på länken Show all privacy settings.


4. SPARA OCH KONTROLLERA. När du är nöjd med dina inställningar klickar du på knappen Save. I ”fotoströmmen” kan du sedan kontrollera att fyrkanten har blivit gul. Om du har angett att endast du ska få titta på bilden kommer fyrkanten att vara röd.

Fakta

Svårighetsgrad: Enkel.
Program: Flickr.
Tid: 15 minuter.
Det här lär du dig:

  • Att för varje bild som du laddar upp på Flickr ange vem som ska kunna se bilden.