New York Times skriver att amerikanska myndigheter försöker införa nya lagar för avlyssning på internet. Enligt myndigheterna har det blivit allt svårare att avlyssna brottslingar då de använder internet i större utsträckning.

Amerikanska lagstiftare och myndigheter försöker därför få igenom en ny lag som ska göra det enklare att avlyssna kommunikation som sker över sociala nätverk som exempelvis Facebook och Skype.

Lagförslaget innebär att företag bakom populära tjänster måste installera en bakdörr som ger amerikanska myndigheter tillgång till användarnas information och kommunikation på internet. Tekniken ska även göra det möjligt att avlyssna krypterade meddelanden.

Enligt James X. Dempsey på intresseorganisationen, Center for Democracy and Technology, så skulle en sådan lag ha enorma konsekvenser för den grundläggande friheten på internet, inklusive dess decentraliserade utformning.

– De vill vrida klockan tillbaka och forma internet så att det fungerar som telefonsystemet brukade fungera, säger James X. Dempsey till New York Times.

Men enligt de myndigheter som ligger bakom lagförslaget så är det nödvändigt att införa sådana ändringar.

– Vi pratar om laglig avlyssning. Vi pratar inte om utökad makt utan om vår förmåga att kunna utföra vårt jobb och även kunna skydda landets nationella säkerhet, säger Valerie E. Caproni på FBI till New York Times.