En studie vid det amerikanska universitetet Duke University tillsammans med Intel Research Labs visar att många appar för Android samlar in gps-information från användarna utan deras medgivande.

Studien granskade 30 stycken populär appar för Android som inkluderar, The Weather Channel, MySpace, Evernote, BBC News Live Stream, Yellow Pages, och Spongebob Slide.

I studien använde forskarna ett hemgjort program de kallar Taintdroid för att kontrollera vilken information som samlades in av apparna och vem som fick ta del av informationen.

Studien avslöjade följande:

  • Två tredjedelar av de granskade apparna kränkte användarnas integritet genom att samla in information som kunde identifiera varje enskild telefon.
  • Hälften av apparna samlade in information om användarens position med hjälp av gps. Informationen skickades sedan vidare till annonsnätverk eller analysföretag.
  • Sju av de granskade apparna skickade unik identifierbar information om användarens sim-kort till upphovsmakarnas servrar.
  • Två av apparna registrerade användarens telefonnummer tillsammans med gps-information som visar var användaren brukar befinna sig.

Studien namnger inte vilka av apparna som utför de olika informationsövertrampen. Här är namnen på samtliga 30 appar som granskades.

The Weather Channel, Cestos, Solitaire, Movies, Babble, Manga Browser, Bump, Wertago, Antivirus, ABC Animals, Traffic Jam, Hearts, Blackjack, Horoscope, 3001 Wisdom Quotes Live, Yellow Pages, Dastelefonbuch, Astrid, BBC News Live Stream, Ringtones, Layer, Knocking, Barcode Scanner, Coupons, Trapster, Spongebob Slide, ProBasketBall, MySpace, ixMAT, och Evernote.

IDG News