Studien som är genomförd av Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitetet har granskat hur användandet av Facebook påverkar vår sociala omgivning. I motsats till vad många tror kommer studien fram till att meningslösa kommenterar har större betydelse än vad vi tror.

Håkan Selg som är doktorand vid institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet menar att även om många kommentarer som fälls är av banal karaktär så hjälper de vänner och bekanta att upprätthålla en stadig kontakt.

– Porträttet, kommentarerna och uppdateringarna gör att vi hela tiden påminns om ”vännernas” existens. Innehållet spelar inte så stor roll men effekten blir att vi upplever Facebookvännerna som närmare jämfört med sådana bekanta som inte finns på Facebook, säger Håkan Selg.

Studien visar även att användandet av sociala medier likt Facebook bryter en trend i informationssamhället. Tidigare var det företag och myndigheter som var först med att använda nya kanaler för kommunikation. Exempel på sådana kanaler är mobiltelefonen, e-post och webbsidor.

De sociala medierna vänder på den traditionen och där står privatanvändarna i fokus för informationen. Information som både företag och myndigheter försöker komma åt. Enligt Håkan Selg är det numera enklare för en person att nå ut till en stor grupp människor utan några ekonomiska resurser.

Fördelarna för småföretagare är även stora visar studien. Håkan Selg tror att användandet av sociala medier på sikt kommer att öka entreprenörskapet och nätverkandet positivt.

– En realistisk effekt av sociala medier är att många kostnader för att driva verksamhet på sikt kommer att minska på. Det leder sannolikt till att många fler kommer att kunna starta egna företag framöver och att arbetslivet successivt kommer att förändras, säger Håkan Selg.

Mer information om studien hittar du här.