En studie genomförd i USA visar att amerikanska internetanvändare känner sig mer sammankopplade med sina vänner genom sociala nätverk, men att de träffar sina vänner allt mindre i verkligheten.

Studien som är genomförd av analysföretaget Harris Poll visar att 58 procent av de tillfrågade vet vad deras vänner sysslar med, men de har ingen direkt kontakt med dem. 54 procent uppger att de har mindre fysisk kontakt jämfört med innan de började använda sociala nätverk likt Facebook.

Hela 31 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig mer ensamma än tidigare.

"Det börjar bli allt svårare att komma ihåg tiden då vi fick nya vänner i verkliga livet. En av fördelarna med sociala nätverk är att gamla bekantskaper kan återupptas. Det finns dock tendenser som visar att sociala nätverk kan skada människor och få dem att känna sig mer isolerade", står det i studien.

En annan studie som genomfördes tidigare i år visade att sociala nätverk tar upp mer och mer av användarnas tid. Ytterligare en studie visade att 57 procent av alla kvinnor kommunicerar mer på internet än de gör i verkliga livet. 39 procent av kvinnorna ansåg sig själva vara beroende av Facebook.

Studien från Harris Poll baseras på intervjuer med 2 258 vuxna användare i USA under förra månaden.

IDG News