Ett starkt lösenord ska vara långt och komplext, men samtidigt lätt att komma ihåg. Det låter onekligen motsägelsefullt. Microsoft rekommenderar att det är minst 14 tecken långt, innehåller en blandning av versaler och gemener, siffror och specialtecken. Det låter som ett recept på något som verkligen kommer att vara svårt att komma ihåg, men så behöver det inte vara. Så här kan du göra:

1. Börja med en mening som betyder något för dig, så att den är lätt att komma ihåg, gärna en som innehåller och namn och årtal eller datum, så slipper du fundera så mycket på att peta in siffror och versaler: Jag besökte Louvren i Paris 1999 och Towern i London 2002

2. Ta första bokstaven från varje ord och sista årtal eller datum: JbLiP9oTiL2

3. öka längden genom att lägga till några specialtecken, eller byta ut bokstäverna mot snarlika specialtecken så det blir enklare att komma ihåg lösenordet. Till exempel: !Jb/LiP9oTiL2

Nu har vi skapat ett lösenord, som är omöjligt att gissa, inte går att knäcka med hackarordlistor och som är långt nog att motstå så kallade brute force-attacker. Samtidigt bör du kunna komma ihåg det. Du behöver bara hålla reda på ursprungsmeningen, vilka specialtecken du petade in och var, men det ska förstås vara baserat på din egen mening. För den här kan ju alla som läst den här artikeln.

Just hackares användande av ordlistor gör att du aldrig ska använda riktiga ord i dina lösenord, oavsett språk. Det gäller även slang och namn. Med hjälp av ordlistorna blir den typen av lösenord väldigt lätta att knäcka, även om du lägger till några siffror.