Louise Ekström I förra veckan gick konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter ut med kritik mot Apple på grund av företagets krångliga och ovanligt långa användaravtal på Itunes.

PC för Alla har kontaktat Louise Ekström som är kommunikationsansvarig på Sveriges Konsumenter för att ta reda på vad organisationen anser vara fel med användaravtalen.

Vad anser ni det är för fel på Apples nuvarande avtal för Itunes?
– Problemet är att de skickar mellan 60 till 100 sidor förnyade avtal med jämna mellanrum på komplicerad svenska.

Varför tror du att gör Apple detta?
– En anledning kan vara att de inte vill att konsumenten läser noga igenom avtalet. Om de skulle göra det så kommer de att hitta att de som privatpersoner är bundna till avtalet. Här framkommer även att Apple har rätt att sälja personuppgifter vidare om de gagnar Apple. I avtalen står dessutom att de inte garanterar att tjänsterna kommer att vara felfria eller fungera utan avbrott.

Hur kan avtalen göras bättre för konsumenterna?
– Ge oss en sammanfattning vad avtalen innebär, på en svenska som vi kan förstå.

Har ni kontaktat Apple med era synpunkter?
– På Apples webbplats finns en mail-adress för respektive världsdel och vi har skrivit till dem där, men inte fått något svar.

– Vi kommer att driva denna fråga vidare, både till politiker och till Konsumentverket, för att se vilka åtgärder man kan vidta för att underlätta för konsumenterna.

PC för Alla har sökt Apple för en kommentar.