Datainspektionens senaste undersökning visar att nästan hälften av alla svenska Facebookanvändare i åldrarna 15 till 18 år har någon gång fått sitt konto på Facebook kapat, så kallad facerape.

datainspektionen facebook

Undersökningen som bygger på utfrågningar av 522 personer visar att nästan samtliga använder Facebook regelbundet. Undersökningen visar även följande fakta:

  • 23 procent anser att föräldrarna har koll på vad de gör på nätet
  • 43 procent har medvetet dolt något de gör på Internet för föräldrarna
  • Det har skett en dramatisk ökning av antalet unga som lägger upp videoklipp på sig själv på nätet, från att var femte ung gjorde det år 2007 till att närmare hälften gör det nu
  • Närmare hälften av de tillfrågade undviker att skriva vissa saker på Internet som skulle kunna vara en nackdel senare i livet
  • Det blir allt vanligare att man kollar upp mer eller mindre ytliga bekanta på Internet. Färre än en av tio kollar aldrig upp andra via Internet
  • 66 procent tror att myndigheter övervakar vad de skriver på nätet. 49 procent tror att myndigheter övervakar vad de skriver i sina mejl

Enligt undersökningen har nästan 4 av 10 någon gång råkat ut för att vänner lagt ut bilder på dem som de anser vara kränkande. Nästan var fjärde ung person i undersökningen (23 procent) uppger att de råkat ut för sexuella trakasserier någon gång på Facebook.

– Det är oroande att samhället inte kommit till bukt med den här allvarliga formen av kränkning på Internet, säger Datainspektionens generaldirektör, Göran Gräslund.

Bland PC för Allas läsare ser det inte fullt så illa ut. I en undersökning som gjordes på pcforalla.se, där 8 000 personer svarat, uppger endast 2 procent att de råkat ut för en "facerape". Något fler, 9 procent, uppger att de känner någon som drabbats.