I ett debattinlägg i Dagens Nyheter i dag skriver SVT:s vd, Eva Hamilton, att regeringen borde överväga att införa en förändrad tv-avgift. Eva Hamilton refererade till en avgift som nyligen införts i Tyskland, där hushållen betalar en månadsavgift för att kunna ta emot public service-innehåll.

Eva Hamiltons jämförelse fick flera medier och läsare att tro att hon ville införa ytterligare en avgift för internetanvändare, utöver den traditionella tv-avgiften.

SVT har nu gått ut med ett förtydligande kring Eva Hamiltons debattartikel. Enligt SVT handlar det inte om några nya avgifter, utan endast ett nytt sätt för hur tv-avgiften beräknas.

Till skillnad från nu så vill Eva Hamilton inte att tv-avgiften ska baseras på en tv-apparat, utan att den ska betalas oavsett vilken typ av mottagare som används.

Att göra SVT Play till en betaltjänst eller att ta ut en avgift för internet är alltså inte aktuellt.
– Det nya med den avgiftsmodell vi föreslår är att den är helt teknikoberoende. Människor väljer i allt större utsträckning att ta emot public service-utbudet via en rad olika tekniska kanaler och lösningar – att fortsatt koppla avgiften till en tv-apparat blir då med tiden förlegat, skriver SVT i ett pressmeddelande.

– Public service är innehåll, inte ett mottagningssätt. Därför bör en allmän, teknikoberoende, avgift tas ut av hushållen – oavsett hur man väljer att ta emot innehållet. Det skulle också innebära att tv-avgiftskontrollerna skulle kunna upphöra, skriver SVT vidare.

PC för Alla kontaktade SVT för att ta reda på om avgiften skulle bli obligatorisk för alla hushåll, eller endast gälla för de hushåll som har någon typ av mottagare.

– Tanken är att alla hushåll ska betala, oavsett teknik, säger Hanna Dowling, presschef på SVT.