Den 1 april var det tänkt att samtliga hårddiskar och usb-minnen som säljs i Sverige ska beläggas med en avgift som kallas privatkopieringersättning. Införandet av avgiften har nu försenats till den 1 juni efter motsättningar med importörer, distributörer och återförsäljare av lagringsmedia.

Privatkopieringersättningen administreras av det privatägda företaget Copyswede. Tanken är att intäkterna från de avgifter som läggs på hårddiskar och usb-minnen ska betalas ut till rättighetshavare såsom artister och konstnärer.

Avgifterna kommer inte att läggas på interna hårddiskar, utan endast externa hårddiskar och usb-minne. Enligt Copyswedes förslag kommer externa hårddiskar att beläggas med en avgift på 160 kronor och usb-minnen med en avgift på en krona per gigabyte.

SvD skrev i förra veckan att enligt tillverkarnas beräkningar så skulle Copyswedes avgifter göra hårddiskarna mellan 40 till 60 procent dyrare.

I slutet av januari bildades Universalmediaalliansen (UMA), en organisation bestående av ett 30-tal importörer, distributörer och återförsäljare av lagringsmedia. Universalmediaalliansen är kritisk till Copyswedes avgifter och har startat förhandlingar i hopp om att sänka avgifterna.

I förra veckan meddelade Copyswede att införandet av privatkopieringersättningen skjuts upp från 1 april till den 1 juni. Enligt Copyswede beror fördröjningen på att man inte kommit överens med Universalmediaalliansen om hur avgifterna ska utformas.

PC för Alla kontaktade Tanja Jalamo, jurist på Copyswede, för att bland annat ta reda på hur företaget kommit fram till nivån på avgifterna.

Vad är anledningen till fördröjningen av privatkopieringersättningen?

– Copyswede, som arbetar på uppdrag av fjorton kulturskaparorganisationer, och Universalmediaalliansen, som företräder elektronikbranschen, har enats om att skjuta upp ikraftträdandet av redovisningen av privatkopieringsersättning på de nu aktuella produkterna. Anledningen är att Copyswede och Universalmediaalliansen befinner sig i förhandling.

Hur har ni kommer fram till de avgifter ni gett förslag på?

– Lagen anger ersättningsnivåer, men också nedsättningsgrundande faktorer. Vi har tillämpat samma principer som för produkter som redan finns i systemet. I det här fallet handlar det om en schablon som tar sin utgångspunkt i de nedsättningsgrunder som lagen anger. Det kan till exempel handla om att produkten också kan användas till annat än privatkopieringsersättning.

Kommer era utbetalningar till artister och konstnärer att redovisas öppet?

– Fördelningen av privatkopieringsersättning på USB-minnen och externa hårddiskar kommer att redovisas på samma sätt som redan sker för alla andra produkter i systemet - i årsredovisning och särskild fördelningsbroschyr.

Hur stor del av era intäkter går till artister och konstnärer, och hur mycket går till administration?

– Drygt 90 procent av inkasserad ersättning fördelas till rättighetshavare, säger Tanja Jalamo på Copyswede.

”Avgiften är alldeles för hög”

Christer Bernerhoft SeagateHårddisktillverkaren Seagate är ett av de företag som tillverkar produkter vilka påverkas av privatkopieringsersättningen. PC för Alla kontaktade Christer Bernerhoft, säljchef på Seagate i Norden, för att ta reda på hur han ser på saken.

Enligt Christer Bernerhoft vill Seagate inte ta ställning till huruvida avgiften i sig är rätt eller fel, men anser att den i sitt nuvarande förslag är alldeles för hög.

– Dagens upplägg skapar en snedvriden konkurrenssituation och är inte helt optimal vare sig för marknaden eller för Copyswedes medlemmar. Politikernas ovilja att engagera sig i frågan leder till att staten förlorar momsintäkter samt bidrar till att en stor del av marknaden som finns i Sverige kan komma att flytta utanför Sveriges gränser, säger Christer Bernerhoft.

På frågan hur avgifterna kommer påverka priserna för konsumenter och handlare anser Christer att det är tillverkare, konsumenter och distributionsledet som kommer att bli de stora förlorarna.

– Det är slutkonsumenten som får betala för detta. Marginalmässigt är det Copyswedes medlemmar som är de stora vinnarna. Varken vi som producent, eller våra distributörer samt återförsäljare har lika hög marginal. Vi kan redan nu konstatera att utländska aktörer redan har startat eller ligger i startgroparna för att öka sin fokus på Sverige, säger Christer Bernerhoft.

Mer information om privatkopieringersättningen hittar du på regeringskansliets webbplats.