Lätt att lägga till film i Windows Movie Maker

Du lägger till filmer eller stillbilder i Windows Movie Maker med knappen Lägg till videofiler och foton. Varje fil du har lagt till visas i form av en filmremsa i klippsamlingen i fönstret till höger. Ju längre filmen är desto längre blir filmremsan. För att din klippsamling inte ska bli för lång kan du styra visningsstorleken med hjälp av reglaget längst ned till höger. Lägger du till stillbilder visas de som miniatyrer.

Du kan när som helst lägga till nya filmer och bilder, och för att byta ordning är det bara att ta tag i filmklippet och flytta det till rätt position.

Windows Movie Maker - lägga till filmer
Du kan lägga till både filmer och stillbilder i Movie Maker. 

Enkelt att låta datorn skapa en film

Om du inte vill ägna tid åt att skapa en film kan du välja funktionen Automovie. Utifrån ett antal mallar skapar programmet auto­matiskt en film av de klipp som du lägger in. Du får lägga till text och kan musiksätta filmen.

För att använda Automovie lägger du till filmer enligt instruktionerna under Lätt lägga till film (ovan). Välj sedan ett tema under Auto­Movie-teman. Genom att vila med musen ovanpå någon av knapparna ser du ett exempel. När du är nöjd klickar du på valfri knapp. Du får då frågan om du vill lägga till musik. Svarar du Ja får du leta upp en passande mp3-fil som tonas in automatiskt. Du ser nu din halv­färdiga film i din klippsamling, och som du ser saknas det nu bara lite text. Dubbelklicka på de ljusorange textremsorna och fyll i rubrik och vilka som har medverkat i filmen (läs mer om text nedan).'
För att se resultatet klickar du på uppspelningsknappen under videospelaren, och är nöjd är det bara att spara (se nedan).

Windows Movie Maker - Automovie
Låt programmet göra jobbet med funktionen Automovie.

Klipp i filmen så att allt oväsentligt försvinner

Ofta är våra videofiler för långa, och att klippa ned dem är enkelt fixat i Movie Maker. Klicka ett videoklipp, välj fliken Redigera och klicka på Trimningsverktyg. Nu ser du hur videospelaren till vänster har kompletterats med två markörer. Genom att föra den första till höger klipper du bort en del av inledningen medan du klipper från slutet genom att föra slutmarkören till vänster.

Du kan även välja att skriva in start och slutpunkt i sifferfältet ovan. När du är nöjd klickar du på Spara trimning. Observera att du bara kan klippa i början eller slutet. Vill du bli av med något ”i mitten” får du dela upp klippet för att skapa nya start- och slutpunkter.

Det gör du genom att klicka på fliken Redigera och förflytta dig till den punkt där du vill dela upp klippet. När du står på rätt plats klickar du på Dela, så klipps det isär. Du ser nu att du har två klipp och kan på så sätt klippa i början och slutet enligt ovan.

Windows Movie Maker klippning
Klippare. Dina filmer blir bättre om du klipper bort allt tråkigt.

Gör övergångar och panoreringar

Skarven mellan två olika video­klipp blir lätt ful, och en ­lösning är att lägga till en videoövergång. Det betyder att du låter de två klippen tonas in i varandra eller använder någon liknande effekt.

Du lägger till en övergång genom att markera ditt videoklipp och klicka på Animeringar. I Windows Movie Maker anses videoövergången vara starten på klippet, så du markerar alltså det andra klippet.

Längst till vänster ser du vilka videoövergångar du kan använda. Låt musen vila över en övergång för att se ett exempel eller klicka för att använda den.

Du kan också ange hur lång övergången ska vara genom att skriva in antalet sekunder under Längd. Vill du använda samma övergång för alla videoklipp klickar du Använd för alla.

Förutom videoövergångarna kan du även välja Panorera och zooma. Det betyder att Windows Movie Maker lägger till lite rörelse, och det passar bäst när du gör bildspel!

Windows Movie Maker - animeringar
Kamouflage. Med en videoövergång döljer du ett fult och hackigt klipp.

Fixa till videoklippen

Du kan redigera ett videoklipp på många olika sätt:

Rotera. För att vrida på filmer klickar du på startfliken och använder knappen Rotera. Det här är för dig som råkar ha vridit kameran fel.

Ändra färgtoner. Klicka på fliken Visuella effekter för att göra filmen svartvit eller på andra sätt ändra färger och ljus.

Byt format. Klicka på Projekt så kan du välja Standard-format eller Bredbild.

Hastighet. Öka eller minska hastigheten på en film under Redigera, Hastighet.

Windows Movie Maker - visuella effekter
Färgfixare. Visuella effekter gör filmen lite roligare.

Fakta

Svårighetsnivå: Enkel.
Program: Windows Live.
Tid: 10 minuter.

Det här behöver du:

  • En dator med Windows Vista eller Windows 7.

Det här lär du dig:

  • Hur du installerar Movie Maker.
  • Så använder du programmet.
  • Att lägga ut filmer på Youtube eller Skydrive.