Ett problem med Facebook är att tjänsten har blivit så stor. Många av oss har flera hundra vänner, och det är inte säkert att vi vill dela allt med alla.

Visst går det att bestämma vem som ska få se vad när vi skriver ett inlägg, men de här möjligheterna är ganska begränsade. Ett smart alternativ är därför att skapa en Facebook-grupp.

En grupp kan beskrivas som ett begränsat rum på Facebook, ett rum där bara vissa personer släpps in. Du kan alltså välja att dela bilder, filmer och åsikter med några få utvalda personer.

I sin enklaste form kan Facebook-grupperna användas om du vill hålla kontakt med släkten eller några utvalda vänner. Ni kan med andra ord planera en fest tillsammans eller dela bilder efter en semesterresa.

Men Facebook-grupper kan även användas i större sammanhang. Genom att skapa en grupp för en förening eller all personal på en arbetsplats går det lättare att hålla kontakten.

Den här sortens grupper kan dra nytta av Facebooks verktyg för att skapa omröstningar och gemensamma dokument. Det finns även en kalenderfunktion där det går att skapa evenemang, exempelvis möten och fester.

Hjälpa varandra

En stor del av Facebook-grupperna är på olika sätt slutna, men det finns även många som är helt öppna.
Människor som skapar öppna Facebook-grupper gör det ofta för att sprida sina åsikter, men det finns även grupper som handlar om att man hjälper varandra. Cyklister i en stad kan utbyta erfarenheter av olika cykelvägar medan de matintresserade kan ge varandra bra recepttips.

Givetvis är det viktigt att komma ihåg att grupper, precis som allt annat på Facebook, är något företaget använder för att samla information om sina användare – för att kunna skräddarsy sin reklam. Om det här är problemfritt eller en integritetskränkning är en bedömning var och en måste göra själva.