Den 1 juni ska privatkopieringsersättningen omfatta även externa hårddiskar och usb-minnen. Organisationen som administrerar avgiften, Copyswede, har föreslagit 160 kronor (exklusive moms) påslag för hårddiskar och en krona per gigabyte för usb-minnen. Förhandlingar pågår just nu med Universalmediaalliansen (UMA) och det faktiska påslaget är ännu inte fastställt.

Den nya avgiften har väckt starka läsarreaktioner på pcforalla.se och IDG.se. PC för Alla skickade därför ut en enkät med tre frågor till samtliga riksdagspartier för att se var de står i frågan.

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är alla starkt kritiska till att avgiftsbelägga lagringsmedia som externa hårddiskar och usb-minnen.

Vänsterpartiet uppger att man ännu inte har tagit ställning och vill därför inte svara.


Har ert parti några synpunkter på den aktuella avgiftshöjningen från 1 juni?

Socialdemokraterna (s): Nej.

Kristdemokraterna (kd): Motsägelsefullt
– Vi har tidigare i riksdagen röstat emot förslag till höjningar därför att vi tycker att det är motsägelsefullt att höja ersättningen på tomma cd- och dvd-skivor samtidigt som Riksdagen har beslutat att begränsa den lagliga kopieringen för privat bruk, vilket ersättningen är avsedd att kompensera för.

Moderaterna (m): Inte en politisk fråga
– Detta krav har inte sin utgångspunkt i någon åtgärd från politiskt håll. Skulle avgiften anses oskäligt hög har näringsidkarna rätt till en sänkning enligt upphovsrättslagen. Det vore olyckligt om det skulle bli en politisk fråga att bestämma över exakt vilka produkter som ska omfattas. Detta bör även fortsättningsvis avgöras av marknadens parter. Kommer inte parterna överens finns det möjlighet att avgöra frågan i domstol.

Folkpartiet (fp): Rör inte oss
– Den frågan måste avtalsparterna lösa sinsemellan.

Miljöpartiet (mp): Copyswede agerar fel
– Privatkopieringsersättningen bygger på överenskommelser mellan branschens parter. Det är viktigt för oss att förändringar i ersättningssystemet sker genom att alla parter är överens. Att som Copyswede gå ut ensidigt med en avgiftshöjning tror inte vi gynnar systemet på lång sikt.

Centerpartiet (c): Inte bra
– Vi är inte positiva till detta.

Sverigedemokraterna (sd): Inte rimligt
– Alldeles oavsett hur upphovsrättsinnehavarna ska kompenseras är det inte rimligt att det sker genom en chockhöjning av priserna på externa hårddiskar. Det skulle inte bara drabba konsumenter utan även svenska återförsäljare. Det är viktigt att systemet har en folklig förankring. Det kan upplevas ytterst provocerande för konsumenterna att behöva betala straffskatt på externa hårddiskar när de samtidigt i huvudsak använder lagringsmedierna för att skydda privat material.