Vad tycker ni om systemet med privatkopieringsersättning på lagringsmedia generellt?

(s): Måste utvärderas
– Den tekniska utvecklingen har gått snabbt. Ersättningen behöver därför utvärderas. Vi har föreslagit att det bör göras inom ramen för en upphovsrättskommission.

(kd): Bör finnas kvar
– Vår inställning är att vi ska ha kvar kassaersättningen, upphovsrättsinnehavare måste kompenseras för sitt arbete. Däremot menar vi att den som köper en extern hårddisk, usb-minne eller använder en inspelningsbar cd-/dvd-skiva enbart för privat bruk, inte ska behöva betala någon avgift.

(m): Lätt att administrera
– Generellt tycker vi att det är viktigt att det finns möjlighet att kopiera för privat bruk. Vill man tillåta detta så kräver EU-rätten att rättighetsinnehavarna får rimlig kompensation på något sätt. I Sverige har vi valt att uppfylla kompensationskravet genom att ha ett system med privatkopieringsersättning. Man kan visserligen tänka sig andra modeller för ersättning, men samtidigt har det varit viktigt att systemet ska förhållandevis lätt att hantera administrativt.

(fp): Bättre än punktskatt
– Vi stöder att det finns en överenskommelse mellan branschernas organ om att ge en ersättning för privatkopiering. Det är ett förhållandevis enkelt sätt att lösa ett annars mycket komplicerat problem i upphovsrätten. Privatkopieringsersättning fungerar i regel bättre än andra modeller, som t.ex. att lägga på punktskatter eller liknande statliga ingrepp.

(mp): Acceptabelt
– Vi tycker det är bra att privatkopiering är lagligt. Vi tycker också det är bra att kulturskaparna genom ersättningen får bättre möjlighet att leva på vad de skapar. Eftersom vi dessutom är bundna av EU-direktiv att ha någon form av ersättning för att privatkopiering ska vara tillåtet så tycker vi att den nuvarande lösningen är acceptabel. Däremot måste vi kontinuerligt följa upp hur det fungerar i praktiken, och huruvida det finns bättre lösningar.

(c): Dåligt!
– Vi stöder inte det systemet. Upphovsrättslagstiftningen har tyvärr inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Dagens upphovsrätt riskerar att medföra att vi inte till fullo kan dra nytta av den nya tekniken. Centerpartiet tycker det att är viktigt att sluta se Internet som ett hot, som en världsomspännande kopieringsmaskin, och i stället se de möjligheter Internet ger, för såväl upphovsmän som användare.

(sd): Bra
– Rent principiellt tycker vi att det är rimligt att upphovsrättsinnehavarna på något sätt blir kompenserade för det inkomstbortfall som privatkopiering leder till.