För två år sedan, den 1 april, trädde den omdebatterade Ipredlagen i kraft i Sverige. I samband med detta har Sifo genomfört en undersökning för att ta reda på hur lagen har påverkat svenskarnas fildelande.

När Sifo genomförda samma undersökning samma undersökning för två år sedan visade den att drygt var fjärde svensk laddade ned film och tv-serier från nätet. 26 procent svarade då att de laddar ned, eller kan tänka sig att ladda ned, filmer och tv-serier från nätet.

Hela 64 procent uppgav även att de skulle sluta ladda ned filmer på olaglig väg om det fanns lagliga alternativ som var enkla och prisvärda.

I den senaste Sifo-undersökningen framgår det att fildelningen har minskat de senaste två åren. Endast 13 procent uppger att de ägnar sig åt olaglig fildelning.

Enligt tv-operatören Viasat beror inte minskningen på rädsla för Ipredlagen, utan att svenskarna har fått större tillgång till underhållning på laglig väg.

– Jag är övertygad om att den sjunkande andelen fildelande svenskar inte har att göra med Ipred. Det har att göra med att svenskar har fått tillgång till en rad bra lagliga alternativ, säger Hans Skarplöth, vd på Viasat Sverige.

Ipredlagen trädde i kraft den 1 april 2009 och ger upphovsrättsinnehavare rätten att vända sig till domstol för att få ut personuppgifter på misstänkta fildelare. Informationen kan sedan användas för att utkräva skadestånd.

Har Ipred-lagen minskat ditt fildelande?
Det är inte längre tillåtet att rösta.