När du arbetar med större mängder data i dina kalkylblad kan det vara svårt att snabbt och enkelt få fram de uppgifter du är intresserad av.

I Excel 2010 kommer du väldigt långt med hjälp av funktionen Filter som du kan använda för att ange enklare villkor. Men om du behöver använda dig av lite mer komplicerade villkor med flera olika kriterier måste du använda dig av funktionen som heter Avancerat filter.

Den här funktionen kan inledningsvis te sig lite väl krånglig att använda. Men det gäller bara att förstå hur villkorsområdet fungerar och testa dig fram med olika slags villkor.

Så använder du funktionen Avancerat filter utifrån dina villkor


1. SKAPA ETT VILLKORSOMRÅDE. Börja med att infoga några tomma rader överst i kalkylbladet. Kopiera sedan samtliga kolumnrubriker i listan med värdena och kopiera in rubrikerna i den översta raden i kalkylbladet.


2. PÅ DINA VILLKOR. Skriv nu in dina villkor. I vårt exempel vill vi få fram alla företag i Stockholm med en omsättning över 20 miljoner kronor samt samtliga företag i Malmö och Kalmar. Villkoren skriver vi in under respektive rubrik i villkorsområdet.


3. AVANCERAT FILTER. När du har matat in önskade villkor markerar du en valfri cell i listan med värden. Sedan klickar du på menyfliken Data och väljer Avancerat i menyfliksområdet Sortera och filtrera. I dialogrutan som öppnas är nu listområdet ifyllt.


4. FILTRERAD LISTA. Klicka i fältet Villkorsområde. Markera de inklistrade rubrikerna överst i kalkylbladet och samtliga rader som har villkor (i vårt exempel de fyra översta raderna). Välj om listan ska filtrerar på plats eller kopieras till annan plats och klicka OK.

Fakta

Svårighetsnivå: Avancerat.
Program: Excel 2010.
Tid: 30 minuter.

Det här lär du dig:

  • Använda filter för att få ut rätt information ur dina kalkylblad.