Representanter från Apple och Google kommer att vittna i ett kongressförhör nästa månad i USA som handlar om konsumenters privatliv i samband med användning av mobiltelefoner. De båda företagen har hamnat i hetluften sedan det uppdagats att de samlar in uppgifter om mobilanvändarnas geografiska positioner, så kallad spårning.

Den amerikanska senatorn Al Franken som kommer att leda förhöret uppger att det är ett steg i rätt riktning för att ta reda på om de amerikanska lagarna håller samma takt som utvecklingen inom mobiltelefoner.

– Det är av yttersta vikt att både lagstiftare och medborgare har full förståelse för hur privatlivet påverkas med dessa nya tekniker, säger Patrick Leahy som är ordförande i senatsutskottets juridiska kommitté.

Anledningen till förhöret är förra veckans avslöjande då två brittiska säkerhetsforskare visade att Iphone och Ipad lagrar användarnas geografiska position, både på enheterna och på användarens dator. Det kom senare fram att även Google gör likadant med Androidtelefoner.

Både Apple och Google hävdar dock att informationen som sparas aldrig länkas samman med en användare eller telefon utan är helt anonym.

IDG News