Copyswede har under en längre tid fört diskussioner om en ny avgift för bland annat externa hårddiskar med Universalmediaalliansen, UMA.

Avgiften var från början tänkt att gälla från 1 juni, men efter förhandlingar med UMA har parterna kommit överens om att skjuta på datumet för den nya privatkopieringsersättningen.

Avgiften kommer att gälla usb-minnen och externa hårddiskar. Anledningen till att datumet skjuts framåt är, enligt Copyswede, att man vill ha mer tid för att komma överens om hur stor ersättningsnivån ska bli.

Startdatumet för den nya avgiften är framflyttat till den 1 september 2011.