Över 4,3 miljoner svenskar använder Facebook och en majoritet av dessa är under 35 år. Trygg Hansa har sjort en undersökning för att reda på hur svenskarna användare sociala medier.

I undersökningen framkommer det att 49 procent av alla Facebookanvändare i åldrarna 18 till 34 år berättar som sina semesterplaner eller när de reser någonstans.

En av tio unga mellan 18-34 använder sig också av positioneringsapplikationer som exempelvis Gowalla eller Foursquare, för att visa på Facebook var de befinner sig.

Samtidigt visar siffror från Brottsförebyggande rådet att antalet inbrott i Sverige ökade varje kvartal under förra året.

– Vi vill inte att man ska sluta använda sociala medier, men vi rekommenderar att man vidtar viss försiktighet. Tänk efter innan du lägger ut information på nätet och välj privata inställningar för din sida som gör att endast dina vänner kan se det du lägger ut på sidan, säger Håkan Franzén på Trygg Hansa.

Han ger följande råd till användare av Facebook och andra sociala nätverk:

  • Undvik att berätta om dina semesterplaner och nya inköp på sociala nätverk, och ange aldrig datum för din resa.
  • Använd privata inställningar på din Facebooksida.
  • Vidarekoppla hemtelefonen till mobilen så att någon alltid svarar.
  • Eftersänd posten eller be grannen tömma brevlådan.
  • Använd timer som tänder och släcker lampor.

Undersökningen bygger på intervjuer av 1 010 svenskar mellan 18 till 64 år under februari i år.