Det amerikanska representanthuset röstade i går igenom ett lagförslag som kräver att landets internetleverantörer lagrar sina kunders aktiviteter på internet i minst ett år. Informationen ska enligt lagförslaget göras tillgänglig för amerikansk polis i olika brottsutredningar.

Ett tillägg i lagförslaget som lades till i sista stund utökar lagen till att omfatta registrering och lagring av internetanvändarnas namn, adress, telefonnummer, kortnummer, bankkonton och ip-adresser.

– Den här lagen kommer att skapa en databas med alla amerikanska medborgares aktiviteter på internet. Varenda webbsajt som besöks kommer att registreras, säger representanten Zoe Lofgren som röstade emot lagförslaget.

Han hävdar även att lagen är värdelös då kriminella personer istället kommer att använda internet på offentliga platser såsom bibliotek eller internetkaféer där de inte kan identifieras, samtidigt som laglydiga människor kommer att bli registrerade.

För att försvåra oppositionen mot lagförslaget döptes det till ”Protecting Children From Internet Pornographers Act of 2011”. Lagen kommer dock att kunna användas av polis för att undersöka allt från bedrägerier till tvister vid skilsmässor.

– Lagförslaget är felrubricerad. Det här handlar inte om att skydda barn från sexbrottslingar, lagen handlar om att registrera amerikanska invånare för en mängd olika skäl, säger Zoe Lofgren till Cnet.

Lagförslaget ska nu debatteras innan det eventuellt godkänns.