Universalmediaalliansen, UMA, meddelar att de sex månader långa förhandlingarna med Copyswede nu har fallit samman. Enligt UMA kan lagstiftningen om kassettavgifter inte appliceras på dagens moderna lagringsmedier.

– Vi är övertygade om att gällande lag inte omfattar dagens moderna lagringsmedier i begreppet ”särskilt ägnade för privatkopiering”. I praktiken används de till största delen för annat, som till exempel databackup och egna stillbilder. Därför ska de inte omfattas av kassettavgiften, säger Anders Appelqvist, talesman för UMA.

UMA förbereder nu en domstolsprocess då Copyswede insisterar på att kassettavgiften ska betalas av konsumenterna, något som betyder att externa hårddiskar och usb-minnen bli över 100 kronor dyrare när avgiften införs den 1 september.

Enligt Anders Appelqvist har UMA varit berett att betala en låg frivillig avgift till Copyswede, men de båda parterna har inte lyckats komma överens och Copyswede kommer att börja kräva in avgifterna i alla fall.

Domstolsprocessen kan enligt UMA bli både kostsam och långdragen. Skulle Copyswede förlora målet så kommer företaget bli skyldigt att betala tillbaka de utgifter som samlats in från handlarna.

Lagen om kassettavgift infördes på 90-talet då konsumenter kunde kopiera skivor, filmer och tv på kassetter. Eftersom detta ansågs skada försäljningen tillfördes en speciell skatt på kassetter. Copyswede hävdar att denna skatt även kan användas på digitala lagringsmedier.

När avgiften införs den 1 september är UMA oroligt att svenska konsumenter istället kommer att köpa lagringsmedia utomlands där det är billigare.

UMA är en sammanslutning av företag som sysslar
med universalmedia i Sverige. Medlemmarna består av 28 företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller säljer externa hårddiskar och usb-minnen. Tillsammans representerar alliansen cirka 90 procent av den svenska marknaden.