Microsofts utvecklingschef för Windows 8, Steven Sinofsky, beskriver i ett blogginlägg att Windows 8 utnyttjar en ny teknik som gör att operativsystemet startar mellan 30 till 70 procent snabbare än Windows 7.

Den nya tekniken som Microsoft valt att kalla ”hybrid boot” använder en ny algoritm för hur operativsystemet laddas in i arbetsminnet. Istället för att helt stänga ned Windows från en tidigare session sparas informationen på ett liknande sätt som när Windows går in i viloläge.

När Windows 8 sedan startar läser det in information från hårddisken om den tidigare sessionen och kan på så sätt snabba upp starttiden markant. Detta fungerar även när användare startar Windows 8 utan att använda viloläge, en så kallad kallstart.