I all tysthet har Facebook infört en ny funktion som gör det möjligt att översätta kommentarer som är skrivna på främmande språk. Skriver någon en kommentar till ett inlägg, på till exempel spanska, så finns det nu en liten länk som heter översätt. När du klickar på länken så översätts kommentaren till engelska.

Med översättningsknappen kan du nu förstå inlägg som postats på en mängd olika språk. Översättningen lämnar ibland lite att önska...

I nuläget klarar funktionen att översätta från några få språk, bland annat spanska och engelska. Det är dock troligt att Facebook kommer att införa stöd för fler språk i ett senare skede.

Översättningsfunktionen finns än så länge endast på fan-sidor, inte på kommentarer som görs på personliga sidor.

Ägare av en fan-sida slår på funktionen i inställningarna för sidan. I skrivande stund har inte funktionen rullats till svenska sidor. Däremot fungerar knappen om du går in på utländska sidor. Här kan du testa hur översättningar fungerar.

Facebook använder Microsoft Bing för översättningarna.