Stockholm blir den första kommun som kommer att granskas av Datainspektionen med start i dag. Granskningen görs för att ta reda på hur skyddade personuppgifter om framförallt skolelever hanteras av myndigheterna.

Totalt kommer 24 kommuner granskas där kommunerna i Stockholm, Huddinge, Tierp och Södertälje kommer att granskas på plats. De övriga 20 kommunerna kommer att granskas med hjälp av en enkät som kommunerna måste svara på.

– Det är viktigt att kommunerna har tänkt igenom hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Det gäller att begränsa vilka som får ta del av sådana uppgifter, ha riktlinjer som beskriver hur uppgifterna ska hanteras och ha kontrollmekanismer för att upptäcka om någon obehörig försöker komma åt uppgifterna, säger Ulrika Harnesk som leder projektet på Datainspektionen.