Undersökningen som är genomförd av processortillverkaren Texas Instrument har genomförts i sju europeiska länder, däribland Sverige, under perioden december 2010 till maj 2011. Totalt var 740 elever i åldrarna tio till 13 år involverade, samt 47 lärare i 15 skolor.

I undersökningen jämfördes olika utbildningar där viss information presenterades med 2d-grafik och andra med hjälp av 3d-grafik.

Resultatet av undersökningen visar på följande fördelar med 3d inom utbildning enligt Texas Instrument:

  • I genomsnitt förbättrades 86 % av eleverna från pre-test till efter prövningen i 3d-klasser, jämfört med 52 % som förbättrades i 2d-klasserna.
  • Individerna förbättrade provresultaten med i genomsnitt 17 % i 3d-klasser, jämfört med 8 % förbättring i 2d-klasserna mellan för-test och efter provet.
  • 92 % av eleverna i genomsnitt var uppmärksamma under 3d-lektionerna, medan endast 46 % var aktivt uppmärksamma under icke-3d-lektioner.

– Undervisning i 3d får mina elever att engagera och interagera med kriterierna på ett helt nytt sätt. Effekten detta hade på deras förmåga att lära, och deras nivåer av entusiasm och uppmärksamhet var häpnadsväckande. Denna forskning visar tydligt den enorma potential som 3d-tekniken har att erbjuda utbildningssystemet, säger Madeleine Liwell Jeppsson, lärare på Gärsnäs skola i Simrishamn.