Enligt mätföretaget Net Applications föll Windows XPs andelar allt snabbare under oktober. Windows XP minskar i nästan exakt samma takt som Windows 7 ökar. Windows 7 är nu installerat på en av tre pc-datorer världen över, uppger Net Applications.

Windows XP tappade 2,5 procentenheter under förra månaden och har nu en global marknadsandel på 48 procent. Under samma period ökade Windows 7 med 2,2 procentenheter och har nu en marknadsandel på 34,6 procent.

De senaste två månaderna har Windows XP tappat 4,4 procentenheter vilket motsvarar sju procent av operativsystemet totala andelar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning