Rättssociologen Stefan Larsson Rättssociologen Stefan Larsson vid Lunds universitet har skrivit en avhandling som visar hur rättsliga metaforer och gamla tankestrukturer bidrar till att det råder stor förvirring mellan lagstiftning och den rådande normen kring fildelning.

Han menar att eftersom både vårt språk och våra lagtexter är uppbyggt av metaforer, så leder det till att rättsfall kring olaglig fildelning ofta leder till orimliga skadestånd och straff.

– När rättsliga argument likställer fildelning med stöld av fysiska föremål blir det ibland problematiskt, säger Stefan Larsson.

Enligt honom går det inte att likställa en olaglig nedladdning med stöld av en fysisk produkt, som exempelvis gjordes i rättegången mot Pirate Bay.

– Följer man den ersättningsmodell som användes i rättegången mot Pirate Bay så kunde man räkna fram ett värde på en hel sådan sajt till över 600 miljarder. Därmed närmar man sig Sveriges statsbudget.

Åklagaren i Pirate Bay-rättegången valde dock att inrikta sig på en mindre mängd nedladdningar, vilket ledde till att summan på böterna aldrig så uppseendeväckande.

Enligt Stefan Larsson används ofta ordet exemplar i det digitala samhället, vilket blir problematiskt. Han anser nämligen att det inte går att sätta likhetstecken mellan antal nedladdningar och uteblivna inkomster hos upphovsrättsinnehavaren eftersom man troligen laddar ner i mycket högre grad än vad man skulle ha köpt i en affär.

Andra metaforer som används när man beskriver olaglig nedladdning är intrång, stöld och piratkopiering.

– Problemet blir att de här metaforerna får oss att likställa upphovsrättigheter med exempelvis äganderätten av en fastighet, som något fysiskt, säger Stefan Larsson.

Vidare finns det underliggande tankestrukturer som styr hela upphovsrätten, menar Stefan Larsson. En sådan är att skapande framförallt skulle göras av ensamma genier och inte så mycket i en kulturell kontext.
– Mycket skapande går ju ut på att man lånar och låter sig inspireras av andra artister och konstnärer. Så går det till både på nätet och utanför nätet, säger Stefan Larsson.

Han har även studerat vad det får för konsekvenser när den folkliga rättsuppfattningen, de sociala normerna, inte stämmer överens med vad lagen säger.

– En följd är att staten behöver utöva mer kontroll och utdöma hårdare straff för att se till att lagen följs. Den europeiska upphovsrättsliga trenden går i den riktningen. Bland annat görs det lättare att spåra vad enskilda människor gör på nätet. Det betyder att alla människors integritet naggas i kanten till förmån för någras särintressen, säger Stefan Larsson.

Stefan Larssons avhandling har titeln Metaphors and Norms - Understandling Copyright Law in a Digital Society.