Meningarna går i sär om vad effekterna av piratkopiering egentligen är. En domare i Spanien har nyligen kommit fram till att det inte går att mäta några negativa effekter av piratkopieringen vad gäller den lagliga försäljningen.

I ett domstolsutlåtande nyligen bestämde den spanske domaren att det inte finns några bevis för att piratkopieringen har påverkat musikbranschen. Tvärtom tror han att på längre sikt kan det främja musikförsäljningen.

– Det är inte möjligt att avgöra varken skadan eller kompensationen hos en upphovsrättsägare på grund piratkopiering. De personer som införskaffar musik olagligt skulle med största sannolikhet inte betala mellan 15 till 20 euro för att köpa den lagligt, uppger domaren till sajten Torrentfreak.

Han fortsätter även att argumentera för att de som först skaffar sin musik olagligt antagligen köper den senare.

– Genom att vända på det juridiska argumentet är det tänkbart att en person som lyssnat på en piratkopierad version senare beslutar att köpa originalet. Det betyder att den olagliga spridningen av musik är till förmån för den lagliga marknaden, säger han.

Flera studier har tidigare kommit fram till liknande slutsatser, det är dock enligt Torrentfreak första gången en domare beslutat så i ett domstolsfall.