Enligt mätföretaget Highbeam Research fick Twitter mer uppmärksamhet än Facebook under året som gick.

I de artiklar som handlade om sociala medier nämndes Twitter i 50 procent av artiklarna medan Facebook endast nämndes i 45 procent av artiklarna. Highbeam Researchs rapport nämner inte ens Google+.

Enligt Highbeam Research nämndes Twitter oftare än Facebook under samtliga månader i år utom februari och april. Twitter nämndes även oftare i september trots att Facebook höll sin utvecklarkonferens, F8, under den månaden.

Trots det är Facebook åtta gånger större än Twitter vad gäller aktiva användare. Facebook hade i september 800 miljoner användare jämfört med Twitter som under samma period hade 100 miljoner användare, skriver Zdnet.