Baserat på den nuvarande tillväxten och Facebooks planer på nya marknader har mätföretaget Icrossing räknat ut hur snabbt tjänsten kommer att växa under det kommande året.

facebook tillväxt

Även om tillväxten på Facebook i västerländska länder har avtagit på senare tid så kommer nya regioner att kompensera tillväxttakten, förutspår Icrossing.

I dagsläget har Facebook cirka 800 miljoner användare världen över, och om Icrossings siffror stämmer kommer antalet användare att nå den symboliska milstolpen, en miljard användare, i augusti.

– Utvecklingsländer likt Indien och Brasilien har visat upp stark tillväxt på Facebook det senaste året. Inidien har växt från 22 miljoner till 36 miljoner användare, och Brasilien från 13 miljoner till 30 miljoner användare de senaste nio månaderna, skriver Icrossing i sin rapport.