Så snabbt hackas dina lösenord
PC för Alla plockade ut ett gäng lösenord av ­varierande svårighetsgrad. Alla lösenord var hashade med MD5, en enkel men vanlig hashningsmetod. Dan ­Egerstad använde sedan ”brute force” (se faktaruta) för att knäcka dem. Det här är resultatet.

1234 – Mindre än 1 sekund.
sommar – Mindre än 1 sekund.
sommar1 – 10 sekunder.
hammarby – 5 minuter och 47 sekunder. (”Men med en ’dictionary attack’ hade det bara tagit 1 sekund, påpekar Dan”.)
kattskinka – 2 timmar.
!dhLkd4k! – Knäcks inte i första taget.

Så knäcker hackarna lösenord
Rainbow table. En tabell som består av miljarder olika teckenkombinationer. Listorna inne­håller alla möjliga kombinationer på upp till och med åtta tecken, så har du ett lösenord i den längden kan du räkna med att det knäcks om det hamnar i hackarnas händer. Tabellerna finns att ladda ned på nätet och kan vara flera hundra gigabyte stora.

Brute force. Innebär att man testar alla möjliga kombinationer med ett program. I riktade attacker mot specifika personer testas ord som är relaterade till användaren. Till exempel namn på barn, bilmärke och andra personliga saker. Sociala nätverk med mera används för att hitta informationen.

Dictionary attack. Lösen­orden körs mot en eller flera ordlistor. Svenska akademiens ordlista består av 125 000 ord. Det betyder att om ditt lösenord endast består av ett svenskt ord utan specialtecken kommer hackaren ha knäckt det på en sekund. Ordlistorna kan även kombineras med andra metoder som brute force.