Över 6 000 personer deltog i PC för Allas årliga undersökning inför Lösenordsbytar­dagen 20 januari. Precis som förra året, visar årets undersökning att många slarvar med hanteringen av de värdefulla lösenorden.

Förra året hade 7 av 10 aldrig bytt lösenord till Facebook. I år har den siffran sjunkit kraftigt, men det är fortfarande mer än varannan som aldrig någonsin har bytt.

Sättet vi kommer ihåg och sparar våra lösenord har också förändrats sedan förra året. Färre anger nu att de använder huvudet för att minnas alla sina lösenord. Men i stället för att använda program eller sajter, väljer var tredje man och var fjärde kvinna att flytta sina lösenord från huvudet – till en bit papper.

När det gäller att använda krypterings­program för att skydda sina lösenord är männen betydligt bättre än kvinnorna. Nästan 20 procent av männen väljer den här lösningen, men endast 8 procent av kvinnorna.

Av dem som bytt lösenord på Facebook är det ungefär 3 av 10 som har som rutin att byta lösenord med jämna mellanrum, men detta är något som alla borde ha som rutin. Det var därför vi instiftade Lösenordsbytardagen – 20 januari varje år vill vi höja säkerhetsmedvetandet och inspirera till ett byte av dina gamla lösenord.

Så vad väntar du på? Byt lösenord nu! Läs mer om hur du skapar ett starkt lösenord på losenordsbytardagen.se.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Besökarna på pcforalla.se och prenumeranterna på nyhetsbrevet PC för Alla Express fick svara på frågor om sina lösenordsvanor. Enkäten låg ute under december 2010. Totalt fick vi in 6 411 svar (799 kvinnor och 5 178 män, 434 personer uppgav inte kön). Enkätsvaren var ­anonyma.
Observera att resultaten inte nödvändigtvis är representativa för hela Sveriges befolkning. Även om vi har ett stort underlag är inte urvalet statistiskt säkerställt.