Utvecklingsföretaget Crittercism har mätt hur ofta appar för IOS och Android kraschar. Crittercisms undersökning baseras på totalt 214 miljoner app-körningar varav 162 miljoner var på IOS och 52 miljoner var på Android.

ios android krasch
Bild: Forbes

Procentuellt räknat visade det sig att appar som kör på IOS löper större risk att krascha jämfört med appar som kör på Android. Räknat på den andra kvartilen i Crittercisms diagram kraschar appar på IOS i snitt 1,47 procent medan appar på Android kraschar 0,73 procent i fallen, mindre än hälften jämfört med IOS.

Att appar på båda plattformarna kraschar så ofta kan enligt Crittercism bero på en rad olika orsaker. Både IOS och Android uppdaterar sina operativsystem relativt ofta, vilket leder till kompatibilitetsproblem om användarna inte uppdaterar sina appar.

Anledningen till att appar på IOS kraschade oftare i testet kan enligt Crittercism också bero på att IOS 5.0 precis släppts innan undersökningen genomfördes. Det betyder att operativsystemet kan ha haft fler barnsjukdomar än de versioner av Android som testades.

Android 4.0 hade vid undersökningens tidpunkt ännu inte släppts i någon större skala och det är enligt Crittercisms mycket möjligt att siffrorna kommer att se annorlunda ut när fler användare har uppgraderat till Android 4.0.

Ett annat skäl till skillnaderna kan enligt Crittercism bero på att Google låter utvecklarna släppa uppdateringar till sina appar snabbare än Apple. Android har även en funktion som låter uppdatera apparna automatiskt, något som saknas i IOS.

Crittercisms uppgifter kommer från företagets utvecklingsverktyg som används av utvecklare för både IOS och Android. Utvecklingsverktygen samlar in information om hur apparna presterar på olika plattformar. Mätningarna täcker endast de appar som använder sig av Crittercisms utvecklingsverktyg. Crittercism har bland annat Google Ventures som investerare, enligt Forbes.

Undersökningen i sin helhet hittar du på länken nedan.