I Sverige finns det enligt Hjälpmedelsinstitutet cirka 1,3 miljoner människor som lider av någon form av funktionsnedsättning. För att göra Windows mer tillgängligt kommer Microsoft att införa nya tekniker som ska hjälpa dessa människor att använda sin dator.

Framför allt tre nya funktioner i Windows 8 ska göra operativsystemet mer tillgängligt på både bordsdatorer och surfplattor.

Standardisering för utvecklare

En av de viktigaste nyheterna är att Windows 8 kommer att följa flera olika standarder som Web Accessibility Initiative, Accessible Rich Internet Applications, html5 och xaml. Med hjälp av dessa standarder ska det bli enklare för utvecklare att skapa program som är anpassade för användare med funktionsnedsättningar.

Tidigare har utvecklarna tvingats skapa sina egna lösningar som inte alltid fungerat på ett enkelt eller standardiserat sätt. Det har även resulterat i att väldigt få program är anpassade för användare som lider av funktionsnedsättningar.

Avancerad textuppläsning

En textuppläsningsfunktion som hjälper synskadade introduceras för första gången redan i Windows 2000. Funktionen gör det möjligt att markera en text på bildskärmen som sedan läses upp med hjälp av en syntetisk röst.

I Windows 8 utlovar Microsoft att funktionen kommer att förbättras med stöd för större användningsområden och även stöd för fler språk. På surfplattor med Windows 8 kommer textuppläsningsfunktionen att aktiveras genom att trycka på Windows-logotypen och volymknappen samtidigt. Användaren kan sedan föra fingret över olika objekt på skärmen och surfplattan kommer med syntetiskt tal att säga vad de olika objekten är. Genom att trycka på ett objekt en andra gång aktiveras det.

Bättre förstoringsglas

Textförstoring med hjälp av ett virtuellt förstoringsglas har funnits sedan Windows 98. Funktionen gör det möjligt för personer med nedsatt syn att enklare läsa vad som står på bildskärmen. I Windows 8 kommer funktionen att förbättras ytterligare med nya reglage som gör det enkelt att zooma text och annat innehåll.

Den första publika testversionen av Windows 8 släpps den 29 februari.

IDG News