Den 18-19 april går Stockholm Forum on Internet Freedom for Global Development av stapeln. Konferensen arrangeras av Utrikesdepartementet, .SE och Sida. Syftet med konferensen är att ”fördjupa diskussionen kring hur frihet och öppenhet på nätet främjar ekonomisk och social utveckling runt om i världen”. Det sätter ribban högt för oss som ska vara där. Det är bra.

All teknik kan brukas och missbrukas. I samma stund som någon uppfinner teknik som kan brukas, så kan man ge sig sjutton på att det dyker upp någon som kommer på hur man kan missbruka den. Så har det tyvärr alltid varit och samtiden är inget undantag.

Samma teknik som ger oss möjlighet att kommunicera med andra människor runt om i världen gör det också möjligt att strypa eller att övervaka vår kommunikation.

Tekniskt bevandrade kan i viss mån skydda sin kommunikation genom att kryptera den, men det stora flertalet av de omkring två miljarder människor som i dag dagligen använder internet runt om i världen har inte den tekniska kunskapen eller den praktiska möjligheten att kryptera sin kommunikation. De är sårbara. Deras hopp om att få ha sitt privatliv och sin kommunikation ifred står till politikernas förmåga att se skillnad på bruk och missbruk av den nya tekniken och att fatta bra beslut baserat på det.

Med tanke på att det inte sällan är makthavare som genom olika beslut faktiskt står för missbruket av tekniken är det inte mycket att hänga i julgranen.

Kommer Stockholm Forum on Internet Freedom for Global Development att hjälpa alla de här människorna att få en tryggare tillvaro på nätet? Jag tror inte att någon politiker kommer att få plötsliga uppenbarelser eller insikter bara för att han eller hon bjuds på ett par trevliga vårdagar i Stockholm och en konferens om frihet och öppenhet på nätet. Politiker är som folk är mest. De tenderar att tro att det som är bra för dem är bra för alla. Tanken att de själva skulle kunna utgöra hotet föresvävar dem inte ens.

Vi som är lite mer tekniskt bevandrade bär ett stort ansvar. Det är vår uppgift att förklara den tekniska verkligheten på ett sätt som får andra att förstå hur tekniken bäst kan brukas av och för människan och inte mot henne.

Det räcker inte att säga åt politikerna att de har ”fel, fel, fel” och sedan krypa tillbaka in i sin egen krypterade tunnel och lämna alla som inte har en egen åt sitt öde. Vi kan och måste kunna bättre än så.

Kunskap är nyckeln till en bättre framtid. Om man besitter kunskap ska man alltid dela med sig av den. Kunskap hjälper människor att fatta bättre beslut både för sig själv och andra.

En konferens om frihet på nätet kan inte lösa alla problem, men den kan vara en början, ett första steg. Jag kommer att vara där och dra mitt strå till stacken. Dra ditt strå du med, oavsett var du råkar befinna dig.

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet

Fakta

Anna Troberg är partiledare för Piratpartiet och en av flera krönikörer som skriver på pcforalla.se/debatt