Ljudet hörs bara i vissa program
I de fall när datorns ljud inte fungerar över huvud taget kan du i regel utgå från att ljud­kortet är trasigt eller att driv­rutinerna inte fungerar som de ska (det finns dock ytterligare ett exempel som vi berättar om längre fram i den här skolan), men det är däremot desto mer förvirrande när ljudet strömmar ut från vissa program medan det är knäpptyst när du kör andra program. Det kan bero på att du har dubbla ljudkort i datorn och att Windows skickar ljudet till fel kort ibland. I så fall fixar du problemet på följande sätt:

1. Högerklicka på den lilla ­högtalarsymbolen nere till vänster i Aktivitetsfältet och välj Uppspelningsenheter.

2. Under fliken Uppspelning visas nu ett antal olika enheter för ljuduppspelning som finns i din dator. Höger­klicka på de enheter som du misstänker är överflödiga och tryck på Inaktivera.

windows 7 support
Behövs inte. Högerklicka på en ljudenhet så visas en meny där du kan välja Inaktivera.

3. Notera att det måste finnas en standardenhet som är markerad med en grön bock. För att ange standardenhet klickar du på en av enheterna och trycker på alternativet Standard längst ned.

4. Tryck på OK och testa om ljudet fungerar som det ska. Om det inte gör det kan du prova med att ange en annan enhet som standard. För att visa tidigare inaktiverade ­enheter högerklickar du var som helst i enhetslistan och väljer Visa inaktiverade enheter.

Om inte ovanstående metod gör någon skillnad kan du testa att installera om drivrutinerna för ljudkortet på sedvanligt sätt, vilket finns beskrivet i del tre av den här Windows 7 support-skolan. Ljudkortets drivrutiner kan du uppdatera under Ljud-, video- och spelenheter i Enhetshanteraren i Kontrollpanelen.