Jag skriver den här krönikan på Pirate Parties Internationals konferens som det här året går av stapeln i Prag. Ett par hundra pirater från världens alla hörn har samlats för att prata ihop sig om hur vi tillsammans ska kunna förbättra världen. Det är både inspirerande och spännande, men det finns ett potentiellt moln på en annars klar himmel.

Piratrörelsen föddes på nätet i en utpräglad teknikermiljö. Det betyder trevliga och avslappnade människor och extremt hög teknisk kompetens. Det är kvaliteter som jag tror är helt nödvändiga för att förstå och utveckla en bra digitaliserad värld som inte förfaller i ett abnormt kontrollbehov.

Dessvärre kan jag inte låta bli att ställa den numera klassiska frågan: ”Var e' brudarna?” Jag skulle bli mycket förvånad om ens tio procent av deltagarna på konferensen är kvinnor. De kvinnor som är här ser visserligen till att ta plats och är i många fall mycket tongivande pirater, men obalansen är ändå olycklig.

Jag tror att de flesta ser obalansen, men jag är inte så säker på att den vidare betydelsen av den här svagheten är helt uppenbar för alla. Om man har ambitionen att förändra världen duger det helt enkelt inte att hänvisa till en teknisk bakgrund och ignorera en osund homogenitet.

Homogenitet är alltid en svaghet, eftersom den oundvikligen leder till stagnation och brist på nya idéer. Mångfald är alltid en styrka, eftersom inflödet av nya idéer är konstant och driver på utvecklingen. Världen är uppbyggd av en ofantlig rikedom av variation. Om man har ambitionen att vara med och putta den åt något håll, så är det en fördel att ha så stor kontaktyta som möjligt med omvärlden. Det krävs inte en raketforskare för att förstå det.

Det här gäller naturligtvis inte bara kön. Mångfald kan visserligen handla om kön, men det handlar minst lika mycket om ålder, ursprung, sexuell läggning, religion och alla andra spännande variationer som står att finna hos oss människor.

Om piratrörelsen inte vill binda ris åt egen rygg, så är det hög tid att fundera på hur man ska göra för att ta sig ur sin bekvämlighetszon och öka kontaktytan med omvärlden. Det är faktiskt inte okej att ta stora delar av mänskligheten för given när man bygger en bättre framtid. Alla måste aktivt engageras och vara en del av utvecklingen om den ska bli långsiktigt hållbar. Lyckligtvis sitter vi redan inne med lösningen och den har sina rötter i det tekniska arv som annars ofta beskylls för våra tillkortakommanden.

Jag tror att vi pirater har mycket goda förutsättningar att bringa mångfald både till vår egen rörelse och till omvärlden. Vi kommer från en utpräglad nätmiljö och nätet är den enda arenan där vi människor har möjlighet att mötas som just människor helt utan alla de etiketter som vi annars så gärna klistrar på oss själva och andra.

På nätet behöver det inte spela någon roll om man är man eller kvinna, tjugofem eller sjuttiofem år gammal, om man kommer från Turkiet, Sverige eller Mexiko, vem man ligger med eller vilken gud man tror eller inte tror på. Det som spelar roll är vem man är under alla de där etiketterna. Nätet gör oss genuint mänskliga på ett sätt som tidigare inte ens var tänkbart.

Ett samhälle som ser mångfald som en fantastisk möjlighet kommer aldrig att uppleva ett behov att övervaka och kontrollera människor för att hitta de som inte får plats inom de snäva etablerade ramarna. Vi pirater bygger ett fritt och mänskligare samhälle, inte trots vår tekniska bakgrund, utan på grund av den.

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet

Fakta

Anna Troberg är partiledare för Piratpartiet och en av dem som skriver på pcforalla.se/debatt