5 vanligaste hårddiskskadorna

Sliten diskyta. Uppstår vid ojämnheter på skivorna eller om det kommer in smuts och damm i disken och den fortsätter användas.
Hör du ett upprepat klickljud från hårddisken när den försöker starta beror det ofta på att viktiga delar av diskytan har slitits bort.

Logiska fel. Egentligen inte en skada. När operativsystemet, hårddiskens program eller användaren av misstag ­raderat delar av disken. Vid kompletta överskrivningar går inte data att rädda, men för det mesta är överskrivningarna bara av delar av data.

Brandskador. Höga temperaturer kan göra att både elektronik, mekanik och magnetytorna på skivorna tar skada. Då kan man tappa delar eller hela innehållet på disken. Tyvärr hade vi inte möjlighet att utsätta en hårddisk för eldsvåda denna gång.

Mekaniska fel. En hårddisk består av ­rörliga delar – en motor som driver runt data-skivorna och en läsarm. De kan ta skada av ­stötar och slag eller helt enkelt genom utslitning. De tål att användas väldigt länge, men inte i all oändlighet.

Elektronikskador. På hårddisken sitter det ­kretsar som styr motorn, som bestämmer var data ska lagras och som styr läshuvudet. Här finns även kontakter för anslutning till datorn.
Dessa kan ta skada genom att disken tappas i backen eller kläms, eller till exempel av fukt. Då slutar hårddisken att fungera, även om filerna inuti är helt intakta.