Dagens nätverksskrivare har så mycket avancerade funktioner att de enkelt kan innebära en säkerhetsrisk för ditt företag om du inte är försiktig. Många av de mer avancerade modellerna har oftast intern hårddisk, ett operativsystem och nätverkskoppling. Komponenter som kan utnyttjas av hackare eller anställda för att komma åt känslig information.

Här är de fem farligaste hoten och sårbarheterna bland dagens företagsskrivare där känslig information kan hamna i fel händer:

 • Dokumentstöld: Någon plockar helt enkelt upp utskrifter som tillhör någon annan.
 • Ändring av skrivarinställningar: Någon kan av misstag eller medvetet ändra i inställningarna för en skrivare så att den personen får kopior av alla utskrifter.
 • Sparade dokument på den interna hårddisken: Har skrivaren en intern hårddisk finns det risk för att tidigare utskrifter fortfarande finns lagrade internt i skrivaren. Om någon stjäl skrivaren, eller om den säljs i andrahand kan obehöriga få tillgång till utskrifterna.
 • Avlyssning av nätverket: Hackare kan tjuvlyssna på trafiken i ett nätverk och på så sätt komma åt de dokument som skickas från en dator till skrivaren.
 • Hackarattack: En person på ditt företagsnätverk kan med lite kunskap hacka sig in i skrivaren och komma åt dokument, speciellt på äldre skrivarmodeller som inte har lika bra säkerhetsfunktioner som de nyare modellerna.

För att skydda dig mot dessa hot finns det några enkla knep ditt företag kan göra för att minska risken för dokumentstöld.

 1. Placera skrivaren i ett låst rum med begränsad åtkomst så att obehöriga inte kan komma åt utskrifterna på ett enkelt sätt. Finns det inte möjlighet att låsa in skrivaren bör den placeras på en plats med stor insyn för att minska risken att någon tar dokument utan att det märks.
 2. Lösenordskydda skrivarens inställningar. De flesta skrivare har en kontrollpanel eller liknande som kan kommas åt via en webbläsaren eller direkt på skrivaren. Se till att dessa inställningar lösenordskyddas så att obehöriga inte kan komma åt och ändra i inställningarna.
 3. Använd kryptering om möjligt när du gör inställningar via en webbläsare. Har skrivaren stöd för ssl-kryptering för du använda det så att ditt lösenord inte exponeras när du gör inställningar via en webbläsare. Använd ”https://” istället för ”http://” framför adressen till skrivaren om möjligt. Kontrollera i instruktionsboken för din skrivare om den har stöd för krypterad eller säker åtkomst.
 4. Kryptera även utskrifter om möjligt. En del skrivare låter även utskrifter krypteras över ett nätverk så att dokumenten inte skickas i klartext över nätverket. På så sätt kan inte hackare tjuvlyssna på trafiken och snappa upp de dokument som skickas för utskrift.
 5. Uppdatera skrivarens programvara och ”firmware” regelbundet. De flesta skrivartillverkare släpper uppdateringar för sina olika modeller med jämna mellanrum. Många av dessa uppdateringar innehåller viktiga säkerhetsuppdateringar och buggfixar.
 6. Innan du gör dig av med en gammal skrivare så bör du kontrollera att den interna hårddisken inte innehåller gamla utskrifter som kan hamna i orätta händer. Utför en fabriksåterställning och formatering av hårddisken innan skrivaren lämnar ditt företag.