Svårighetsnivå:
Medel.
Program: Windows 7.skadliga program
Tid: 45 minuter.
Det här behöver du:

  • Dator med Windows 7.
  • Antivirusprogram (se exempel i artikeln).


Det här lär du dig:

  • Hur du startar i felsäkert läge.
  • Radera temporära filer.
  • Att skaffa rätt antivirus­program.
  • Grundläggande och djup sökning med Malwarebytes.
  • Justera inställningarna i webbläsaren.
  • Hur du installerar om ­Windows.
  • Metoder för att hålla datorn ren.

Steg 4:
Gör en sökning med Malwarebytes

Bara för att illustrera hur en sökprocess kan fungera kommer vi här att visa hur du arbetar med Malwarebytes. Det söker enbart på kommando och är alltså inget realtidsprogram.

Börja med att ladda ned programmet (www.malwarebytes.org). För att göra det måste du ansluta datorn mot internet igen, men så snart nedladdningen är klar ska du återigen bryta anslutningen. Om du inte ­kommer åt internet på grund av den rådande infektionen laddar du ned programmet från en annan dator, sparar det på ett usb-minne och pluggar in minnet i din infekterade dator.

Efter att du laddat ned Malwarebytes kör du installationsfilen och följer instruktionerna. När det är klart kommer programmet att söka efter uppdateringar. Om det kommer fram ett meddelande om att databasen måste upp­dateras trycker du på Yes och därefter på OK för att slutföra processen. När Malwarebytes startfönster visas klickar du i Perform quick scan och trycker på knappen Scan.

skadliga program
Genomsökning. Börja med att köra en snabbsökning i Malwarebytes. Programmet går då i första hand igenom de filer som mest sannolikt är infek­terade.

Även om Malwarebytes också erbjuder en djup totalsökning är det att rekommendera att börja med snabbvarianten eftersom den i regel hittar de flesta infektionerna. Beroende på vilken typ av dator du har tar den snabba ­sökningen mellan 5 och 20 minuter, medan en djup sökning varierar mellan 30 och 60 minuter, ibland ännu mer. Medan Malwarebytes söker kan du se hur många filer och objekt som programmet redan har sökt igenom, samt hur många av dessa som är skadliga program eller är infekterade av skadliga program.

Om Malwarebytes försvinner helt automatiskt när du kör en sökning och sedan vägrar att starta igen, kan det vara så att du har ett så kallat rootkit i datorn eller någon annan typ av mer allvarlig infektion som på egen hand stänger av antivirusprogrammet. Även om det finns en del trick du kan testa för att komma runt det problemet, kan det många gånger vara bättre att bara installera om hela ­Windows eftersom det ofta tar rätt så lång tid att rensa bort det skadliga programmet. Glöm bara inte att säkerhetskopiera alla dina viktiga filer innan du gör en ominstallation!

Radera markerade filer
Skulle det vara så att Malwarebytes inte hittar några infektioner kommer det att visa en textfil med resultatet. Om du fortfarande misstänker att dator innehåller ett eller flera skadliga program kan du göra en djupare sökning och även testa några av de andra programmen som vi nämnde tidigare.

Om ­Malwarebytes hittar infektioner dyker det upp en varningsruta. För att se vilka misstänkta filer det handlar om klickar du på Scan Results längst ned till höger. Vill du radera andra filer än de som är förmarkerade är det bara välja till ytterligare. Klicka därefter på Remove Selected längst ned till vänster för att bli av med allt skräp.

Efter att ha raderat infektionerna öppnar Malwarebytes en textfil med resultaten. Kolla gärna igenom dessa för att vara säker på att antivirusprogrammet tog bort varje objekt. Malwarebytes kan också kräva att du startar om datorn för att slutföra borttagningen.

Om problemen kvarstår efter att du kört den snabba sökningen och även tagit bort ett antal skadliga program, bör du göra en djupsökning och även använda dig av ytter­ligare antivirusprogram. Skulle det däremot vara så att alla skadliga program verkar ha eliminerats är det ändå smart att köra en djupsökning för att vara på den säkra sidan.

skadliga program
Vi har ett resultat. När ­sökningen är klar visas en lista med alla infekterade filer. Kryssa för de som du vill ta bort och klicka därefter på Remove Selected.