Det finns gott om skadliga sajter på internet, och om du besöker en sådan riskerar du att drabbas av virus eller andra farligheter.
Ett sätt att skydda sig är att installera säkerhetsföretaget AVG:s program Linkscanner, som varnar dig innan du går in på en sådan sida.
linkscanner.avg.com