För att skapa ett starkt lösenord som motstår även avancerade attacker krävs det att vi blandar siffror, små och stora bokstäver, specialtecken samt ett längre lösenord. För att demonstrera skillnaden skapade vi följande lösenord: !a1B2c3D4e#

Ovanstående lösenord är relativt enkelt men tiden det skulle ta en hackare att knäcka det blir tack vare kombinationen av olika tecken rejält mycket svårare. Räknaren på Steve Gibsons webbsida uppskattar följande:

På webben (räknat på 1 000 gissningar i sekunden): 1,83 miljarder århundraden
På en dator (räknat på hundra miljarder gissningar i sekunden): 18,28 århundraden

Det är viktigt att påpeka att Steve Gibsons webbsida inte ska användas som en generator för att skapa lösenord. Använd sidan som ett exempel för att se hur olika typer av lösenord påverkar svårhetsgraden för en hackare.

Enligt Steve Gibson visar hans räknare att ett lösenord som består av tio tecken är långt mer säkert än ett lösenord som består av sex tecken, trots att det kortare lösenordet har en större variation av bokstäver, nummer och specialtecken.

Steve Gibson tips är därför att du använder ett lösenord som består av minst tio tecken (bokstäver och/eller siffror) samt lägger till ett specialtecken i slutet, som exempelvis något av följande: !@”#€%.

För att göra det enkelt för dig kan du använda ett ord som har en mening, och bygga upp dem med hjälp av stora och små bokstäver i kombination med ett specialtecken. Som exempel skulle det relativt enkla lösenordet @PcFörAlla!! ta 45 miljarder århundrande att knäcka på webben, enligt Steve Gibsons räknare.

Här kan du testa och skapa starka lösenord med PC för Alla och Post- och Telestyrelsen: pcforalla.se/testalosen