Missa inte de andra delarna i PC för Allas serie 333 topptips.


75. Word-posta direkt till en blogg
Word
Visste du att du kan blogga direkt från Word? Det fungerar som så att du går till Arkiv, Nytt, Blogginlägg, Skapa och ­fyller i uppgifterna för din blogg. ­Därefter är det bara att skriva på som vanligt, och när du är klar lägger du helt enkelt ut texten genom att trycka på Publicera i det övre vänstra ­hörnet.

76. Bort med linjen!
Word

När du matar in en serie med bindestreck så förvandlas dessa till en hel linje av Word. Det går däremot inte att radera linjen på vanligt sätt. I stället är du tvungen att placera markören intill linjen, gå till fliken Start, klicka på symbolen för linjer i mitten av programfönstret och välj Ingen kantlinje.

77. Både liggande och stående texter
Word
Det krävs lite trixande för att kombinera liggande och ­stående sidor i ett och samma dokument. Börja med att ­placera markören där du vill att de liggande sidorna ska börja. Gå sedan till fliken ­sidlayout och välj Brytningar, Nästa sida. Flytta markören till den plats där de liggande sidorna ska avslutas och välj återigen Brytningar, Nästa sida. Avsluta med att placera ­markören var som helst ­mellan de två brytningarna och klicka på den sneda nedåtpilen nedanför Brytningar. Markera därefter Liggande och tryck till sist på OK.

78. Två olika vyer på ditt dokument
Word/Excel
Ibland kan det vara smidigt att visa två olika delar av ett dokument på samma gång, till exempel om du vill kopiera text från ett stycke till ett annat. Det här fixar du genom att ta tag i det minimala strecket som finns strax ­ovanför den vertikala rullisten i högerkanten. Dra det här strecket nedåt och släpp det på lämpligt ställe.

79. Anpassa vanliga arbetsboken
Excel
Irriterar du dig på det faktum att Excel alltid lägger till tre arbetsblad när du skapar ett nytt dokument? Gå i så fall in under Arkiv, Alternativ, Allmänt och anpassa inställningarna för den standardiserade ­arbetsboken så att det blir som du vill ha det.

80. Döp om celler
Excel

Varje ruta, eller cell som det också kallas, i Excel har ett namn som består av en bokstav och en siffra. Det går att ändra till något som är lättare att komma ihåg. Markera bara en ruta, gå upp till namnrutan till vänster och skriv in ett nytt namn. Du kan också namnge en grupp med celler.

81. Flytta fram dolda objekt bland figurerna
Word/Excel

När du ritar figurer i Word och Excel kan du trycka på Markeringsfönster i den övre menyn för Ritverktyg. Då visas ett fönster i högerspalten där du har möjlighet att flytta fram eller bak objekt genom att använda pilarna längst ned.

82. Redigera flera blad på samma gång
Excel
Håll ned Ctrl och klicka samtidigt på flera av de arbetsbladsflikar som finns längst ned i programfönstret. Arbets-­bladen har nu grupperats och de ändringar du gör på ett blad kopieras ut på alla andra blad. Kom ihåg att klicka på ett ­specifikt blad när du vill gå vidare och enbart redigera på ett ställe åt gången.

83. Miniatyrdiagram
Excel
Du känner säkerligen till att Excel kan skapa olika typer av diagram i valfritt format, men visste du att det också finns så kallade miniatyrdiagram som får plats i en enda cell? De finns samlade under fliken Infoga som du hittar ovanför rubriken Miniatyrdiagram.

84. Återställ osparade dokument
Word/Excel/Powerpoint
Trots att du inte har sparat ett dokument kan det oftast återställas även om du har stängt det. Gå till Arkiv, Senaste och kolla om det finns med i listan.

85. Skriv ut en enda sida, inte fler
Outlook
Övriga program i Office-­paketet har en snabbfunktion för utskrift av enskilda sidor bland de grundläggande utskriftsinställningarna, men det saknas i Outlook.I stället måste du gå in under Utskriftsalternativ och göra din inställning under ­Sidintervall.

86. Snabb summering
Excel
Om du vill räkna ut summan eller medelvärdet av ett antal värden behöver du inte nödvändigtvis skapa en formel. De efterfrågade resultaten visas nämligen i nedre högra hörnet när du markerar en grupp med värden.