Steg för steg: Filräddning – med hjälp av Linux

Linux krasch Lucid Puppy
1. Kopiera filen till en skiva. Stoppa i en tom cd- eller dvd-skiva i en fungerande dators brännare. Om datorn kör Windows 7 behöver du bara dubbelklicka på den nedladdade iso-filen och trycka på Bränn för att bränningen av Linux-skivan ska börja, men du som använder en äldre Windows-version behöver däremot ta hjälp av ett externt program. Har du ett brännarprogram sedan tidigare så testar du med det, i annat fall kan du prova exempelvis Cdburnerxp (cdburnerxp.se/en/home).

Linux krasch Lucid Puppy
2. Boota från cd:n. När bränningen är klar plockar du ut skivan och stoppar in den i den kraschade datorn. Starta maskinen och gå in i bios (instruktioner för detta visas på skärmen när du startar datorn). Leta upp inställningarna för bootprioritering och ange dvd/cd-enheten som det primära boot-alternativet. Spara inställningarna och starta om datorn.

Linux krasch Lucid Puppy
3. Linux körs parallellt. När den första skärmen med text visas behöver du inte göra något. Vänta bara fem sekunder så fortsätter Linux att laddas från skivan. När Skrivbordet dyker upp för första gången visas en inställningsruta. Bry dig inte om den just nu, klicka bara på krysset i det övre högra hörnet för att ta bort fönstret. Något som kan vara bra att komma ihåg är att Linux alltså inte har installerats på datorn. Det körs endast på sidan om från cd/dvd-skivan, och det betyder också att de eventuella ändringar du gör i systemet inte sparas.

Linux krasch Lucid Puppy
4. Hitta dina lagringsenheter. Längst ned till vänster strax ­ovanför menu kan du nu se ett antal ikoner som representerar de lagringsenheter som är tillgängliga. Ikonerna visar om det rör sig om en hårddisk, en usb-enhet eller en dvd-spelare. Någon av ikonerna representerar den hårddisk innehållandes den kraschade Windows-installationen, och det är också där de filer ligger som du vill rädda. Klicka i tur och ordning på enheterna för att hitta den rätta. Du ­kommer då bland annat att se mapparna Users och Windows.

Linux krasch Lucid Puppy
5. Sätt i usb-minnet. Dra fönstret för Windows-mapparna en bit åt sidan och stoppa därefter i usb-enheten. Det ska nu komma fram en symbol för denna på Skrivbordet längst ned till vänster. Klicka på den. Det nya fönstret som visar sig lägger du nu vid sidan om Windows-fönstret.

Linux krasch Lucid Puppy
6. Leta upp filerna du vill rädda. Nu startar grovjobbet, det vill säga arbetet med att leta upp alla filer som du kan tänkas vilja spara ned. Exakt var de ligger är omöjligt att säga eftersom vi inte vet var du har sparat dina filer, men grundtipset är att leta i Document and Settings om det rör sig om en Windows XP-disk eller Users om det är en Windows Vista- eller Windows 7-disk. Där tittar du i första hand i mappen som bär det användarnamn du använder i Windows, men det kan också vara värt att leta i All users.

Linux krasch Lucid Puppy
7. Kopiera filerna till usb-minnet. För att kopiera samtliga filer
i en mapp är det bara att trycka Ctrl+A för att markera dem. Du kan välja till eller ta bort objekt i markeringen genom att hålla ned Ctrl och klicka på objekten. Håll sedan ned den vänstra knappen på musen och dra filerna till fönstret som för usb-enheten. Muspekaren för­vandlas då till ett frågetecken. Släpp filerna och välj Copy i det dialogfönster som visar sig.

Linux krasch Lucid Puppy
8. Kopiera en mapp. Om du bara vill kopiera en enda mapp eller fil högerklickar du på denna, går in under det andra menyalternativet markerat Dir ’namn’ och trycker på Copy. Ange sökvägen till usb-enheten genom att skriva /mnt/ följt av namnet på enheten. Det kan till exempel se ut på följande sätt: /mnt/sdd1/. Glöm inte bort snedstrecken. Tryck sedan på Copy. Under tiden som filerna kopieras visas en dialogruta där du har möjlighet att avbryta processen om du skulle ångra dig.

Linux krasch Lucid Puppy
9. Kolla vissa mappar extra noga. I mappen som bär ditt användarnamn ska du vara särskilt noggrann med att gå igenom mapparna Desktop, Favorites, Documents, Pictures, Music, Videos, Contacts, Saved games, Searches och Downloads. Namnen kan variera något beroende på vilken version av Windows du har. För säkerhets skull bör du också kolla övriga mappar. Du ­behöver däremot inte bry dig om de mappar som är markerade med en pil som pekar snett uppåt. Det är bara genvägar.

Linux krasch Lucid Puppy
10. Kopiera Registret. Till sist: gör en kopia av Registret i ­Windows. Det kan komma till användning om du vill återställa Windows- och programinställningar, något som förvisso kräver en del expertis. Gå till mappen Windows i grundkatalogen, klicka på mappen System32 och kopiera mappen config som ligger däri.

Linux krasch Lucid Puppy
11. Installera om Windows. När du känner att du har fått med alla filer från Windows-hårddisken plockar du ut skivan och usb-enheten från datorn. Starta om maskinen och installera Windows på sedvanligt sätt. När det är klart försäkrar du dig om att du har en fungerande brandvägg samt ett antivirus­program. Plugga in usb-enheten med alla ­räddade filer i datorn och använd antivirus­programmet för att kontrollera att filerna inte är infekterade. När det är fixat kopierar du över filerna till din nya installation av Windows.
Slutet gott, allting gott.

Rädda kraschad dator med hjälp av Linux
Svårighetsnivå: Medel.
Tid: 1-2 timmar
Det här behöver du:

  • En fungerande dator med Windows (låna om du inte har någon extra hemma).
  • En tom dvd- eller cd-skiva.
  • En usb-lagringsenhet.

Det här lär du dig:

  • Linux krasch Lucid PuppyLadda ned och bränna ­Linux-versionen Lucid Puppy (surftips.se/lucidpuppy) på skiva. Lucid Puppy är gratis!
  • Ändra startinställningar i bios.
  • Rädda filer från kraschad Windows-dator.
  • Komma igång med grund­läggande program i Linux.