Förra veckan presenterade Facebook företaget sin första kvartalsrapport sedan börsnoteringen i maj. I samband med kvartalsrapporten framgick det att tjänsten nu har 955 miljoner aktiva användare varav 543 miljoner mobila användare.

I en inlaga som lämnades in till den amerikanska handelskammaren i samband med kvartalsrapporten visar att Facebook uppskattar att 8,7 procent av alla användarkonton på tjänsten är falska, det motsvarar 83 miljoner konton.

Av dessa anses 1,5 procent, eller 14 miljoner konton, vara ”oönskade” av Facebook då de används för spam eller andra aktiviteter som bryter mot användaravtalet. Mellan fem och sex procent av alla konton uppskattas av Facebook bestå av dubbletter.

Facebook har inte kommenterat uppgifterna till IDG News, men företaget har vid flera tillfällen vidtagit olika åtgärder för att minska antalet fejkade konton.

IDG News