Raluca Budiu Raluca Budiu är expert på användargränssnitt vid forskningsföretaget Nielsen Norman Group. Hon har tidigare arbetat som forskare kring datorinteraktion vid Xerox Parc. Xeroc Parc är det företag som uppfann det grafiska gränssnittet för datorer, ett gränssnitt som senare anammades av Apple.

I en intervju med Laptop Magazine uppger hon att Microsofts nya gränssnitt i Windows 8 kan komma att förvirra användarna. Hon refererar till det nya användargränssnittet som tidigare gick under namnet Metro, och som är anpassat för att fungera på surfplattor.

I intervjun uppger hon att hon visserligen inte gjort några djupare efterforskningar av gränssnittet, men efter att ha använt det under en tid anser hon att det är förvirrande och kan leda till en ”kognitiv börda” för slutanvändarna.

Det största problemet enligt henne är att användarna kastas fram och tillbaka mellan två gränssnitt, det klassiska Windowsgränssnittet och det nya gränssnittet. En nackdel med det enligt henne är att användarna måste lära sig att arbeta med två helt skilda miljöer.

Det klassiska gränssnittet använder sig av en viss typ av tillvägagångssätt, medan det nya gränssnittet i Windows 8 använder sig av helt andra tillvägagångssätt för att utföra samma sak.

– Windows 8 är optimerat för konsumtion av information snarare än att producera information. Konsumtion passar bäst på surfplattor, medan produktion passar bäst på en pc. Windows 8 verkar bortse från det, säger Raluca Budiu till Laptop Magazine.

Hon tror att inlärningskurvan kommer att bli större i Windows 8 och användarna kommer att få svårt att anpassa sig till två olika miljöer på samma dator.

– Det är förvirrande och användarna måste utföra flera steg för att växla till ett annat program. I tidigare versioner av Windows gick det att utföra med endast ett klick på aktivitetsraden, säger Raluca Budiu.