I april 2012 landade en märklig ­rapport på regeringens bord. Den hade den ambitiösa titeln ”Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning”. Avsändare var det statliga väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, landets kanske tyngsta auktoritet vad gäller trafiksäkerhetsfrågor.

Året innan, i en tidigare rapport åt regeringen, hade VTI slagit fast att mobiltelefoner utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk i biltrafiken. Samtidigt noterades att det saknades tydliga bevis för att lagstiftning verkligen ger resultat. Forskarna kunde inte slå fast att antalet olyckor och dödsfall faktiskt minskat i de länder som infört förbud.

VTI:s rapporter är viktiga. Forskning därifrån ligger till grund för många stora beslut i transportvärlden. Ofta är institutets ord vägledande i politiken.

Syftet med den nya rapporten var enkelt: Regeringen hade lagt tankarna om ett förbud åt sidan. I stället bad man forskarna om en ny utredning. Den här gången efterfrågades alternativ. Gick det att lösa problemet utan ett regelrätt förbud?

Liknar science fiction

En 98 sidor tjock papperslunta blev resultatet. Det är denna som nu har presenterats. Vore det inte för den snustorra byråkratsvenskan hade man lätt kunnat missta den för ett utkast till en science fiction-roman.

I rapporten föreslås bland annat att alla bilar i Sverige kan utrustas med automatiska ögonskanningssystem. Dessa skulle övervaka minsta muskelrörelse i förarens ögon och slå larm om han eller hon tittar bort för länge. Eller så kan samtliga trafikfarliga platser i Sverige, till exempel alla förskolor och äldre­boenden, byggas ut med teknik som blockerar telefonsamtal, sms och data­trafik. Då skulle inte bil­förare kunna använda sina telefoner alls där.

Rapporten föreslår också att alla personbilar i Sverige – drygt 4,4 miljoner fanns registrerade vid slutet av 2011 – helt enkelt byts ut mot helautomatiska sådana. Om bilen förs fram utan att föraren lägger sig i, menar forskarna, så kan ju han eller hon inte ställa till problem i trafiken.

Det tog VTI ungefär sex månader att färdigställa rapporten. Varje halvår dör mellan 130 och 220 personer i den svenska trafiken.

Sist i Europa

Sverige är i dag det enda landet i EU som inte helt eller delvis har förbjudit bilförare att använda sina mobiltelefoner medan de kör.
De flesta länder tillåter bara samtal med handsfree, andra har helt förbjudit mobiltelefoner i bilen. Men i Sverige är det helt i sin ordning att prata i telefon, skriva sms, kolla Facebook eller läsa nyheter bakom ratten – även på motorvägen i 110 kilometer
i timmen. Det trots att flera års sam­stämmig forskning pekar ut telefonerna som en mycket allvarlig trafikfara.

Handsfree eller inte spelar ingen roll – bilförare som använder mobiltelefon slutar fokusera på vägen, får sämre reaktions­förmåga och svårare att uppfatta vad som sker omkring dem än andra.

Varje år skadas mellan 3 000 och 4 000 svenskar allvarligt i biltrafiken, enligt statistik från Vägverket. Ytterligare 300 till 400 personer dör. En studie från Lunds Universitet år 2010 uppskattar att 22 procent av olyckorna kan hänföras till just mobil­telefoner. Mellan 10 och 20 mobilrelaterade dödsolyckor inträffar i Sverige varje år, enligt Motormännens Riskförbund.

Politikerna har diskuterat frågan i mer än två decennier. Den första motionen med förslag att förbjuda mobiltelefoner i biltrafiken togs upp i riksdagen år 1990. Aldrig har ett lagförslag varit närmare än när den första VTI-rapporten lades fram år 2011. Men i stället för ett förbud inledde regeringen en diskussion om robotbilar, ögonskannrar och radiostörning utanför förskolor och äldreboenden. Hur kan det komma sig?

Avfärdade rapport

Nils-Petter Gregersen, forskningsdirektör på VTI, för fram två huvudsakliga argument som förklaring. För det första visar undersökningar att bilförare i andra ­länder ofta struntar i lagen, menar han. Förbud tycks inte leda till att folk slutar använda sina telefoner i trafiken.
– I andra länder har man kunnat se en nedgång en viss tid efter att nya lagar införts. Men sedan har användningen återgått till samma nivå igen. Vi tror inte att folk kommer att följa lagen, säger ­Nils-Petter Gregersen.

Långt ifrån alla skulle hålla med.

Enligt en rapport från Berkeley-universitet i Kalifornien, som införde mobilförbud i trafiken år 2008, minskade antalet döds­olyckor med 22 procent efter förbudet. VTI avfärdade den rapporten. ”Bristande underlag”, sa de svenska forskarna.

Dessutom kan argumentet tyckas märkligt. Kan man verkligen strunta i att stifta lagar bara för att man tror att allmänheten inte kommer bry sig? Få svenskar bryr sig om att det är olagligt att ladda ned upphovsrättsskyddat material från internet. Ändå är det förbjudet. Likaså säger lagen att barn under 15 år måste bära cykelhjälm och att alla som åker bil ska bära bilbälte. Långt ifrån alla bryr sig om att följa de lagarna.
– Den frågan överlåter jag till regeringen, säger Nils-Petter Gregersen.

För det andra misstänker VTI att polisen kommer ha mycket svårt att kontrollera om ett mobilförbud verkligen följs. Att kontrollera fortkörning är en sak – för det finns särskild utrustning och upparbetade metoder. Men att kika in genom bilfönster för att se om förare har mobiltelefoner i handen? Det är långt ifrån självklart hur det skulle gå till, menar Nils-Petter ­Gregersen.

15 år – 5 000 liv

Problemet är att polisen inte riktigt håller med. Bengt Svensson är polis­kommissarie på Rikskriminalpolisen och arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Han säger så här:
– Det är klart att det skulle bli en ut­maning, men vi gör ju redan liknande kontroller i dag, till exempel vad gäller bilbälten. Det vore fullt möjligt, säger han.

En titt söderut räcker för att leda det i bevis. I Danmark infördes redan 1998 krav på handsfree för bilförare som vill använda mobiltelefon under körning. Antalet bötfällda har sedan 1998 ökat från 269 personer till 41 994 under 2011.

Hur är det då med alternativen? De automatiska robotbilarna, ögonskannrar i varje personbil och systemen för att störa ut radiosignaler utanför förskolor?

Inom femton till tjugo år räknar Nils-Petter Gregersen med att sådan teknik ska vara mogen att tas i bruk.Förutsatt attolyckstalen i trafiken ligger kvar på dagens nivåer kommer drygt 5 000 personer behöva sätta livet till innan dess. Om man ska tro studien från Lunds universitet kommer mer än 1 000 av de dödsfallen att orsakas av mobiltelefoner.

”Det behövs en tydlig signal”

Jon Stenbeck suckar när regeringens forskning kommer på tal. Han är informationschef på Motormännens Riksförbund, som under flera år kampanjat för ett förbud mot mobiltelefoner i biltrafiken.
– Vi förstår inte varför VTI resonerar som de gör. Visst är det bra med alternativ, men den här tekniken de pratar om kommer ta väldigt lång tid att få på plats, säger han.

I mer än två års tid har Motormännen försökt få regeringen att börja arbeta på ett lagförslag som förbjuder bilförare att prata i mobilen. ­Hittills har arbetet inte resulterat i någonting. Politikerna verkar inte vilja lyssna.
– Det behöver skickas en tydlig signal, och det tror vi regeringen underskattar värdet av. Det ska inte vara okej att pyssla med mobilen medan man kör, av samma anledning som det inte är okej att köra onykter eller utan dubbdäck på vintern.

Motormännens förslag är enkelt: förbjud bilförare att använda mobil­telefonen till annat än samtal, och då bara med handsfree. Det är ingen perfekt lösning, det medger Jon Stenbeck. Men även en trubbig lag är bättre än ingen alls. Den lösning Motormännen föreslår skulle åtminstone vara en tydlig markering mot sms-skrivande och nätsurfande bakom ratten, säger han.
– Kan det rädda ett antal liv i trafiken, om så bara de första åren, så räcker det, säger Jon Stenbeck.

Innan 2012 är över har regeringen lovat att presentera ett förslag på hur problemet med mobiltelefoner i trafiken ska lösas. VTI:s två rapporter, båda starkt negativa till lagstiftning, kommer utgöra det huvudsakliga underlaget. Antingen kan då arbetet med ett lagförslag påbörjas, eller så kommer frågan att skickas tillbaka för ytterligare utredning.

Varje dag skadas eller dör i genomsnitt tio svenskar i biltrafiken.

Tycker du att mobiltelefoner bör förbjudas bakom ratten?
Just nu
50% 50%