Du som har ett mindre företag eller är aktiv i någon förening vet att du ofta behöver förse kunder och medlemmar med information i form av broschyrer, nyhetsbrev och liknande. Men långt ifrån alla företagare har en anställd formgivare som är insatt i program för detta ändamål. Och långt ifrån alla anser dig ha råd att köpa dyra, finessrika layoutprogram som till exempel Adobe Indesign och Quarkxpress.

Microsofts alternativ ­Publisher är en enklare variant av layoutprogram som inte kostar lika mycket, men det ingår bara i vissa versioner av Office. Det går visserligen att köpa programmet separat, men kostnaden landar ändå på cirka 1 500 kronor.

Många hem- och företags­datorer har däremot redan ett exemplar av Word, och det programmet inkluderar faktiskt ett antal layoutverktyg som gör att du kan producera sidor av riktigt hög klass.

Word duger gott
Word kan användas för att exempelvis skapa dokument där texten har anfanger, lyfta fram viktiga citat och fixa så att en text flödar in i en bild. Det enda problemet är att verktygen finns spridda lite överallt i användargränssnittet, och vissa verktyg är dolda långt ned i menyerna.

I den här skolan lär du dig att hitta verktygen och hur de kan komma till användning när du sätter samman en enkel broschyr för ett mindre företag eller en förening.

Innan du läser vidare kan du börja med att skriva in all den text du vill ha med i broschyren.

På nästa sida:

Skola: layout i Word
Svårighetsnivå: Medel.
Program: Word 2010.
Tid: 1 timme.

Det här lär du dig:

  • Använda samma formatering i ett helt dokument.
  • Placera bilder på ett snyggt sätt, samt låta texten flöda in i bilder.
  • Skapa stiliga anfanger.
  • Dela upp texten i spalter.
  • Lägga till bildtexter samt lyfta fram citat.
  • Justera indrag och rad­avstånd.
  • Länka samman textrutor.
  • Lägga till ett försättsblad.
Sida 1 / 2

Innehållsförteckning