9 STEG TILL EN PROFFSIG LAYOUT I WORD

1. Använd samma formatering i hela dokumentet
Genom att använda samma formatering hela tiden får du en broschyr som ser riktigt proffsigt ut. Du bör formatera samtliga rubriker på samma sätt och även se till att all brödtext ser likadan ut. Använd Words formatuppsättningar för att fixa detta.

Börja med att välja en formatuppsättning. Gå till fliken Start längst upp och tryck på Ändra format följt av Formatuppsättning. Det dyker nu upp ett antal alternativ. Välj den som passar bäst i sammanhanget.

När du har angett formatuppsättning kommer formatgalleriet på fliken Start att visa ett antal format som du kan använda för att anpassa texten i ditt dokument. Du lägger till ett format genom att markera ett stycke text i dokumentet (som till exempel en rubrik) och klicka på något av alternativen såsom Rubrik 1. Vanligtvis använder du Normal för brödtext och Rubrik 1 för rubriker. Övriga varianter kan komma till användning om du vill markera exempelvis under­rubriker.

Om du inte är nöjd med de förinställda formateringarna kan du lätt ändra dem. Höger­klicka på ett alternativ i formatgalleriet och välj Ändra. Gör de justeringar du önskar (klicka exempelvis på bokstaven F för att få all text i fetstil) och tryck sedan på OK. Nu kommer all text i dokumentet som använder den aktuella formateringen att ändras.

layout word
Format. Under Formatuppsättning hittar du flera varianter av text­utseende att välja bland.

2. Placera ut objekt snyggt
När du lägger in flera objekt såsom illustrationer i din broschyr så ser det i regel bäst ut om du placerar dem längst ut till vänster eller höger i marginalen på respektive sida. Om du lägger dem på rad så att de fyller hela sidbredden är det att rekommendera att antingen den övre eller den nedre kanten på varje bild hamnar i våg med övriga objekt.

För att placera ett flertal objekt längst till höger eller längst till vänster på en sida klickar du på det första objektet, håller nere Skift-tangenten och klickar i tur och ordning på övriga objekt. Därefter trycker du på Bildverktyg, Format, Justering, Justera mot marginal. Välj sedan Format, Justering, Vänsterjustera eller Högerjustera för att rada upp dem längs marginalen.

Om du i stället vill placera ut objekten på rad markerar du dem alla på samma sätt och går till Bildverktyg, Format, Justering, Justera markerade objekt. Avsluta med att gå till Format, Justering, Justera mot överkant alternativt Justera mot nederkant. När du klickar på Format, Justering ser du att du också kan välja Fördela lodrätt eller Fördela vågrätt för att rada upp dem i en snygg lodrät eller vågrät rad.

layout word
Välj placering. Med hjälp av Justering kan du placera bilder på olika ställen i din text.

3. Låt texten flöda in i bilden
Ibland kan det vara effektfullt att låta en del av texten flöda in i en bild, som till exempel om arbetar med en bild med mycket ljusa eller tomma partier som du vill fylla med information. Faktum är att Word har ett betydligt bättre verktyg än Publisher för det.

Lägg till en bild i dokumentet på vanligt sätt. Markera bilden och gå till Bildverktyg, Format, Radbyte, Tätt. Därefter väljer du Bildverktyg, Format, Radbyte, Redigera figursättningspunkter. Bilden omringas nu av röda linjer med svarta punkter i hörnen. Justera linjen genom att dra i punkterna. Genom att dra punkterna en bit in i bilden kan du få den omliggande texten att flöda in i bilden. Klicka på själva linjen för att skapa ytterligare punkter. När du är klar klickar du på sidan om bilden.

layout word
Text i bild. Ibland är det snyggt att låta en del av texten ligga i en bild. Det ordnar du med figursättningspunkterna.

4. Skapa snygga anfanger
På den tiden när böcker skapades helt och hållet för hand lade duktiga konstnärer ofta ned stor möda på att dekorera första bokstaven i ett kapitel eller på en sida. I Word kan du skapa anfanger, vilket helt enkelt är en extra stor första bokstav i början av ett textstycke. I din broschyr kan det passa att lägga till en sådan alldeles i början av texten. Klicka bara på det stycke där du vill lägga till anfangen och välj Infoga, Anfang, Nedsänkt.

Justera anfangen genom att gå till Anfang, Alternativ för anfang. Där ställer du in vilket typsnitt som ska användas, hur långt ned anfangen ska gå och hur långt den ska vara från övriga texten. Du kan behöva experimentera en del för att få ett riktigt bra resultat. Word hanterar anfangen som en del av det övriga ordet, vilket betyder att stavningskontrollen kommer att fungera precis som vanligt.

layout word
Anfang. En större bokstav i inledningen av texten är effektfullt. Du styr själv hur stor den ska vara.

5. Dela upp texten i spalter
Du kan också formatera texten så att den delas upp i flera ­spalter. Det gör att texten blir lättare att läsa. Word har en funktion för att dela upp såväl mindre textstycken som ett helt dokument i spalter. Tänk dock på att de i flesta fallen är snyggast om enbart brödtexten ligger i spalterna samtidigt som rubrikerna får uppta hela sidans bredd.

För att fixa det markerar du den text som ska delas in i spalter och väljer fliken Sidlayout längst upp. Klicka sedan på Spalter och ange det antal spalter du vill använda. Oftast räcker det med två. Word arrangerar därefter om texten.

layout word
Spalter. Texten blir mer lättläst om den delas upp i spalter. Funktionen hittar du under fliken Sidlayout.

6. Lägg till informativa bildtexter
Om du vill hänvisa läsaren till en illustration eller en bild i en längre text så är det smidigt att använda numrerade bildtexter. Gå då till fliken Referenser och tryck på Infoga beskrivning. Är det där­emot så att du bara vill lägga till ren text utan numrering kan du i stället skapa en textruta för detta.

Börja med att lägga in bilden i dokumentet. Klicka på fliken Infoga och välj Textruta, Rita textruta (längst ned i menyn), och rita en liten ruta på sidan. Klicka på rutan och skriv in bildtexten. Ställ in storleken på rutan så att den matchar storleken på bilden. Du kan ta bort linjerna runt rutan genom att klicka på densamma (linjerna blir streckade när den är markerad) och sedan gå upp till Ritverktyg, Format, Kontur, Ingen kontur.

Nu ska du gruppera bild och bildtext så att de följer med varandra när du flyttar dem. För att göra det klickar du på bilden för att välja den, håller nere Skift-tangenten och klickar på text­rutan. När båda objekten är valda högerklickar du och väljer Gruppera från den meny som dyker upp och trycker på Gruppera.

layout word
Skriv bildtext. En bild mår många gånger bra av en bildtext som förtydligar eller berättar vad det handlar om.

7. Lyft fram intressanta citat
Genom att lyfta fram särskilt intressant citat på vissa sidor kan du locka in läsaren i texten. Det räcker att plocka ut en eller två meningar. Markera först den text du vill använda eller skriv en ny text. Kopiera texten, välj Infoga i menyn och klicka på Textruta. Välj den design du vill ha, klicka i rutan du precis har skapat och klistra in texten.

Klicka nu på rutan och dra den till den plats på sidan där du vill ha den. Se också till att anpassa storleken. Du bör även ändra typsnitt och välja kursiv stil (det fixar du under fliken Start) för att det verkligen ska synas att rutan inte är en del av själva brödtexten.

layout word
Godbitar. Lyft fram några intressanta citat från texten i egna rutor – dessa kan locka in läsaren i texten. Färdiga format för sådana texter hittar du under Infoga, Textruta.

8. Skapa ett försättsblad
Word har en funktion som låter dig skapa en snygg förstasida till broschyren, ett så kallat försättsblad. Under Infoga, Försättsblad väljer du ett av bladen i galleriet. Du kan visserligen justera samtliga element på ett försättsblad på egen hand, men det är lättast att testa dig fram med något av de färdiga alternativen.

När du har valt ett försättsblad hamnar det i början av ditt dokument. Klicka på varje element och lägg till den text du vill ha. Om du vill ta bort ett element klickar du bara på det och trycker Delete på tangentbordet. Det går också bra att byta försättsblad helt och hållet. Välj bara ett nytt i galleriet.

layout word
Försättsblad. Du behöver inte slita med formgivningen själv - dra i stället nytta av de färdiglayoutade försättsbladen under Infoga-fliken.

9. Justera indrag och radavstånd för stycken
Dedikerade layoutprogram erbjuder verktyg för att göra exakta justeringar i texten, såsom att ändra radavståndet. En del av dessa verktyg finns även i Word.

Välj den text du vill justera, klicka på fliken Start och öppna inställningarna för stycken genom att trycka på pilen som pekar snett nedåt i avdelningen Stycke. Tryck på fliken Indrag och avstånd och gå ned till Avstånd för att ändra radavstånd inom ett stycke och avstånd mellan varje stycke.

Om din broschyr innehåller extremt mycket text är det i regel bra att gå till Indrag i samma inställningsruta och se till att varje stycke dras in en bit. Du kan också ändra radavståndet till 1,5 rader och se till att de inte det inte läggs till något extra avstånd vare sig före eller efter varje stycke. Dessa inställningar används ofta när man gör böcker. Det förekommer också att man lägger till sex punkters avstånd efter ett stycke.

För att ange att dessa avståndsinställningar ska gälla som standard går du till fliken Start, högerklickar på Normal i formatgalleriet och väljer Ändra. Klicka sedan på OK. Nu kommer inställningarna att gälla för samtliga dokument där du använder formatet Normal.

layout word
Lättare att läsa. I en längre text bör du göra indrag för nytt stycke för att underlätta läsningen. Prova dig fram till vilket du tycker blir snyggast.


Färdigt! Så här ser vår färdiga broschyr ut.

Smart tips för dig som gör nyhetsbrev
Du som arbetar med ett nyhetsbrev och vill utnyttja den första sidan på bästa möjliga sätt kan med fördel påbörja flera artiklar där och sedan låta dem fortsätta på sidorna längre fram. Läsaren får då en bra överblick över innehållet och blir förhoppningsvis intresserad av att läsa vidare. Det fixar du genom att placera artiklarna i länkade textrutor. Det innebär att en text börjar i en ruta och fortsätter i en annan.

Börja med att skapa textrutor. Gå till fliken Infoga, välj Textruta, Rita textruta och rita en första ruta på den första sidan. Gör om samma sak, men rita nästa ruta på en sida längre ned. Välj den första rutan och klicka på Ritverktyg, Format, Skapa länk. Markören förvandlas nu till en mugg med en pil som pekar neråt. Placera markören över den andra rutan och klicka en gång för att länka samman rutorna. När du nu matar in text i den första rutan och den blir full, så kommer texten automatiskt att flöda över till nästa ruta.

layout word
Länka. Under Skapa länk kan du göra så att texten fortsätter på ett annat ställe i ditt dokument.